Nederland en de Gouden Eeuw

Een hoorcollege over de Nederlandse geschiedenis in de 17e eeuw

Door: Groenveld, Simon | Panhuysen, Luc | Prak, Maarten | Rodríguez Pérez, Yolanda


In de Gouden Eeuw groeide de kleine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit een wereldwijd handelsimperium dat op cultureel en wetenschappelijk gebied tot zijn gelijke niet kende. Waarom toen en waarom hier? In vier .... Lees meer