Het kwaad

Een hoorcollege over het kwaad in religie, filosofie en literatuur
Door: Goedegebuure, Jaap
Prijs:


Sinds mensenheugenis is Het kwaad een kernthema in het religieuze en wijsgerige denken. Zo vertellen de verhalen in Genesis over de zondeval en de moord van Kain op Abel. Hoewel de vanzelfsprekend lijkende inbedding van het kwaad .... Lees meer