Christelijke Feesten

Christelijke feesten

Christelijke Feesten

Een introductielezing op het hoorcollege Feestdagen

Door: Leeuwen, van, Marius

Luisterduur: Ca. 1 uur
Datum uitgave: 2007
ISBN: 9789085308713
Prijs:


Samenvatting

In deze lezing behandelt Marius van Leeuwen de christelijke feesten uit het najaar, waaronder het Allerzielen. Deze podcast is een introductielezing van zijn college Feestdagen: een hoorcollege over de geschiedenis en betekenis van Christelijke feesten.

Aan het einde van deze lezing kunt u een fragment beluisteren van Feestdagen en De Bijbel.InhoudsopgaveOver de spreker: Leeuwen, van, Marius

Prof. dr. Th. M. (Marius) van Leeuwen (1947) is sinds 1993 remonstrants kerkelijk hoogleraar aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij doceert systematische en bijbelse theologie, liturgiek en geschiedenis van de remonstranten. Van Leeuwen schreef o.a. Van feest naar feest. De christelijke feesten – hun geschiedenis en betekenis. Bij Home Academy verscheen van Marius van Leeuwen het hoorcollege over de geschiedenis en uitleg van de bijbel.