Neurofilosofie van de geest

Neurofilosofie van de geest - hoorcolleges Home Academy

Neurofilosofie van de geest

Een hoorcollege over de verhouding tussen de hersenen, het bewustzijn en de vrije wil

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 3 uur en 46 minuten
Datum uitgave: 2013
ISBN: 9789085308980
Prijs: € 25,00


Samenvatting

Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewustzijn en onze vrije wil? Zegt hersenactiviteit iets over waarom we doen wat we doen? Over de vraag wat het betekent om mens te zijn? In deze serie hoorcolleges analyseert Herman Philipse de visies hierover van de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse neurowetenschappers. Tevens bespreekt hij kritisch de verschillende filosofische theorieën over de verhouding tussen hersenen, bewustzijn en gedrag. Een overzichtscollege neurofilosofie.

De synopsis van dit hoorcollege kunt u hier downloaden.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Universiteit Utrecht.Inhoudsopgave


College 1. Neurowetenschap en vrije wil

H1. Reanimatie van het vrije-wil-debat door neurowetenschappers

H2. Hersensonderzoek over vrije wil van Libet tot Haynes

H3. Posities in het filosofische vrije-wil debat

 

College 2. Hoe verhoudt bewustzijn zich tot processen in de hersenen?

H4. Het hersenen-geest probleem: substantiedualisme

H5. Het reductionistische programma

H6. Een synthese: niet-reductief monisme

 

College 3. Wat verklaart ons gedrag?

H7. Psychische functies als emergente eigenschappen

H8. Van functie naar epifenomeen

H9. Eliminatief materialisme

 

College 4. De filosoof als conceptuele therapeut

H10. De mereologische drogreden

H11. Deconstructie van het mind-body en mind-brain probleem

H12. Verdere misvattingen

 


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?