Denken over deugden

Denken over deugden

Door: Buuren, Maarten van | Dohmen, Joep
Luisterduur: 01:00
Levertijd: Direct te downloaden.
Datum uitgave: 2015
ISBN: 9789085308614


Samenvatting

Elke tijd kent zijn eigen invulling van de deugdethiek. Tegen de achtergrond van het huidige individualisme, de moderne vrijheid en de permissieve samenleving zien tal van hedendaagse auteurs de noodzaak en de urgentie van een actuele deugdethiek. Hoe ontwikkel je als mens het vermogen om het goede van het kwade te onderscheiden?

Van Buuren en Dohmen zullen hun (tegengestelde) standpunten de revue laten passeren. Ze geven in deze introductielezing hun eigen filosofische kijk op deugdethiek.

Deze lezing is een introductie op het hoorcollege Wenken voor het goede leven.Inhoudsopgave


1. Minicollege door Joep Dohmen

2. Minicollege door Maarten van Buuren

3. Discussie


Over de spreker: Buuren, Maarten van | Dohmen, Joep

Prof. dr. Joep Dohmen (1949) is hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij studeerde filosofie in Utrecht en Leuven. Vanaf 1992 tot 1998 was hij medeoprichter en adjunct-hoofdredacteur van Filosofie Magazine. In 1994 verscheen van zijn hand Nietzsche over de menselijke natuur. In 2002 kwam zijn boek Over levenskunst uit, een bloemlezing met de mooiste teksten over de levensvragen van de grote filosofen die nog steeds actueel zijn. In 2007 verscheen zijn monografie Tegen de onverschilligheid waarin hij pleit voor meer bezieling, en vorig jaar schreef hij het essay voor de Maand van de Filosofie: Het leven als kunstwerk (2008). Recent verscheen zijn oratie Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal (2009), over verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen.