Humanisme in de Franse filosofie

Humanisme in de Franse filosofie

Humanisme in de Franse filosofie

Een introductielezing op het hoorcollege Moderne Franse filosofen

Door: Groot, Ger

Luisterduur: Ca. 1 uur
Datum uitgave: 2012
ISBN: 9789085308669
Prijs:


Samenvatting

Deze lezing is een introductie op het hoorcollege Moderne Franse filosofen: een hoorcollege over Franse denkers in de 20e eeuw.

Franse filosofen hebben gedurende de hele twintigste eeuw een groot stempel gedrukt op de Europese en Amerikaanse cultuur. Niet alleen als academische denkers, maar ook als publieke figuren die de journalistiek en literatuur gebruikten om hun inzichten op een toegankelijke manier een brede verspreiding te geven. Jean-Paul Sartre, misschien wel de intellectueel van de 20e eeuw, was daar het bekendste voorbeeld van, maar ook Albert Camus, Raymond Aron, Michel Foucault en de van oorsprong Bulgaarse Tzvetan Todorov wisten de geest van de tijd niet alleen te verwoorden maar ook vorm te geven. In een reeks van acht colleges geeft Ger Groot een overzicht van de ontwikkelingen van de Franse filosofie in de afgelopen eeuw.Inhoudsopgave


H1. Jean-Paul Sartre en de vrijheid

H2. Structuralisme en poststructuralisme

H3. Emmanuel Levinas en Tzvetan Todorov


Over de spreker: Groot, Ger

Prof. dr. Ger Groot is bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceert wijsgerige antropologie en cultuurfilosofie aan de Erasmus Univerisiteit Rotterdam. Daarnaast publiceert hij veelvuldig beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften. Zijn meest recente boeken zijn Vier ongemakkelijke filosofen: Nietzsche, Cioran, Bataille, Derrida (2003), Het krediet van het credo: godsdienst, ongeloof, katholicisme (2006) en De gelukkigste illusies: over kwaad en verlossing (2008).