Kennis van klimaat

Kennis van klimaat
Een hoorcollege over de wetenschappelijke inzichten en de maatschappelijke discussie over klimaatverandering

Door: Verheggen, Bart

Luisterduur: 2 uur en 45 minuten
Datum uitgave: 2020
ISBN: 9789085302087
Prijs: € 15,00


Samenvatting

In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. De basis van onze kennis is in de 19de eeuw gelegd door bekende en minder bekende natuurkundigen. Toen al werd voorspeld dat de uitstoot van CO2 tot opwarming van de aarde zou leiden, lang voordat het door metingen zou worden bevestigd. Ook in het verre verleden blijkt CO2 vaak een sleutelrol te hebben vervuld in de forse klimaatveranderingen die de aarde heeft doorgemaakt. De huidige opwarming gaat naar verhouding pijlsnel en wordt hoofdzakelijk door menselijke activiteit veroorzaakt.

Bart Verheggen schept duidelijkheid door niet alleen aan te geven wat we zoal weten over klimaatverandering, maar ook hoe we dat weten. Daarnaast reflecteert hij als wetenschapper op de dynamiek van het publieke debat. Waarom stuiten de wetenschappelijke inzichten bij sommige mensen op zoveel weerstand? Veelgehoorde misvattingen over klimaatverandering passeren de revue.

Synopsis bij het hoorcollege Kennis van klimaat.Inhoudsopgave


H1. Het broeikaseffect

H2. De rol van CO2 in het klimaat

H3. Het klimaat verandert in hoog tempo

H4. Oorzaken van klimaatverandering

H5. Toekomstprojecties

H6. Gevolgen van klimaatverandering

H7. Er zijn dingen die we kunnen doen!

H8. Het maatschappelijk klimaatdebat

H9. Kenmerken van wetenschapsontkenning

H10. Wetenschappelijke consensus

H11. Klimaatverandering in de media


Over de spreker: Verheggen, Bart

Dr. Ir. Bart Verheggen is een breed georiënteerde klimaatwetenschapper, werkzaam als docent aardsysteemkunde en klimaatverandering aan Amsterdam University College (AUC). Na tien jaar atmosferisch onderzoek in Canada en Zwitserland keerde hij in 2008 terug naar Nederland om bij het ECN (tegenwoordig onderdeel van TNO) te gaan werken aan diverse projecten op het gebied van klimaatverandering, luchtkwaliteit en wetenschapscommunicatie. Kort daarna is hij ook begonnen met bloggen over klimaatverandering om een wetenschappelijk gefundeerde stem toe te voegen aan de kakofonie op internet. In de loop der jaren en met steun van een aantal goed ingevoerde wetenschapsenthousiastelingen, is het blog en bijbehorende twitteraccount uitgegroeid tot een invloedrijke stem in het gepolariseerde klimaatdebat. Naar aanleiding van de vele kritische artikelen wordt Verheggen wel de Nederlandse klimaatfactchecker genoemd. In 2020 verscheen van zijn hand het populairwetenschappelijke boek Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering.

Kijk voor meer informatie op zijn blog klimaatveranda.nl of volg hen op Twitter.