Wenken voor het goede leven

Wenken voor het goede leven

Wenken voor het goede leven

Een hoorcollege over 2500 jaar deugdethiek, van Aristoteles tot Nussbaum

Door: Buuren, Maarten van | Dohmen, Joep

Luisterduur: 10 uur en 46 minuten
Datum uitgave: 2011
ISBN: 9789085308966
Prijs: € 40,00


Samenvatting

De westerse mens heeft de vrijheid veroverd om te kiezen wie hij wil zijn. Maar hoe moet je die vrijheid invullen? En hoe kan een maatschappij vol vrije individuen goed functioneren? Daarvoor is een nieuwe moraal nodig. Maar waar vinden we zo’n moraal? Joep Dohmen en Maarten van Buuren behandelen om beurten het werk van filosofen en denkers over deugden en ondeugden. Van Aristoteles, Epicurus en Macchiavelli tot Richard Sennett, Frans de Waal en Martha Nussbaum. Door in de deugdethiek op zoek te gaan naar wat de cultuur en het tijdsgewricht overstijgt, kunnen we beter tot zo’n nieuwe moraal komen.

Bij het hoorcollege hoort een synopsis, deze kunt u hier downloaden.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m.Studium Generale Universiteit Utrecht.Inhoudsopgave


College 1. Daoïsme: doen door niet te doen (MvB)

H1. Laozi en Confucius

H2. Wat is Dao? Wat is de Weg?

H3. Innerlijke training

H4. Daoïstische deugdethiek

 

College 2. Aristoteles: de oorsprong van de deugdethiek (JD)

H5. Leven en werk

H6. Zelfverwerkelijking

H7. Deugdethiek

H8. Levenskunst, deugden en waarden

 

College 3. Epicurus: brief over geluk (MvB)

H9. Filosoof in een tijd van verval

H10. Materialisme en atoomleer

H11. Een ethiek van het geluk

H12. Deugd is geen doel, maar middel

 

College 4. Machiavelli: kampioen van de klassieke deugd (MvB)

H13. A Handbook for gangsters

H14. Machiavelli en de deugd

H15. Verschuivend deugdbegrip

H16. Machiavelli als deugdethicus

 

College 5. Nietzsche: de deugd (MvB)

H17. Grandeur en misère

H18. Deconstructie

H19. Compassie. Medelijden

H20. Wille zur Macht

 

College 6. MacIntyre: herwaardering van de klassieke deugdethiek (JD)

H21. Leven en werk

H22. Het verval van de moraal

H23. Deugden in de praktijk

H24. Op zoek naar een nieuwe gemeenschap

 

College 7. Rorty: het New Pragmatism (MvB)

H25. Rorty als anti-fundamentalist

H26. Perspectivisme

H27. Pragmatisme en ethiek

H28. Een pragmatistische ethiek, maar nu met tanden

 

College 8. Sennett: de sociale deugdethiek (JD)

H29. Leven en werk

H30. Ondermijning van individu en gemeenschap

H31. Respect voor de zwakkeren

H32. Vakmanschap en deugd

 

College 9. De Waal: empathie en het belang van een evolutionaire moraal (JD)

H33. Leven en werk

H34. Agressie en verzoening

H35. Tegen de vernistheorie

H36. Tijd voor empathie

 

College 10. Nussbaum: de herwaardering van Aristoteles (JD)

H37. Leven en werk

H38. Een ethiek van kwetsbaarheid

H39. Morele vorming, autonomie en sensibiliteit

H40. De capability-benadering

 


Over de spreker: Buuren, Maarten van | Dohmen, Joep

Prof. dr. Joep Dohmen (1949) is hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij studeerde filosofie in Utrecht en Leuven. Vanaf 1992 tot 1998 was hij medeoprichter en adjunct-hoofdredacteur van Filosofie Magazine. In 1994 verscheen van zijn hand Nietzsche over de menselijke natuur. In 2002 kwam zijn boek Over levenskunst uit, een bloemlezing met de mooiste teksten over de levensvragen van de grote filosofen die nog steeds actueel zijn. In 2007 verscheen zijn monografie Tegen de onverschilligheid waarin hij pleit voor meer bezieling, en vorig jaar schreef hij het essay voor de Maand van de Filosofie: Het leven als kunstwerk (2008). Recent verscheen zijn oratie Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal (2009), over verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen.