Privacy Statement

Home-Academy.nl en de Home Academy Apps (iOS en Android) zijn onderdeel van Home Academy Publishers B.V. te Gouderak.
Home Academy Publishers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Home-Academy.nl omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij gebruiken alleen uw gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst op onze site en, indien u dat op prijst stelt, om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen.

Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de bezoekers geen cookies accepteert is het niet mogelijk via de normale bestelprocedure van Home-Academy.nl te bestellen.

Op Home-Academy.nl worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door Home-Academy.nl worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Onze aanmeldingsformulieren vragen klanten die producten en diensten willen bestellen ons te voorzien van informatie, zoals naam en email. In het geval u één van onze producten of diensten aanschaft, zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken.

Indien dit voor het nakomen van de overeenkomst nodig is zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u betaalt d.m.v. internetbankieren en creditcard. Voor de betalingen op onze site werken wij samen met paymentprovider Adyen (zie www.adyen.nl).

In het kader van markt- en kwaliteitsonderzoeken zullen we d.m.v. enquêtes op vrijwillige basis ook andere gegevens verzamelen, zoals uw voorkeuren en interesses.


Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Home-Academy.nl.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.


Home-Academy.nl gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.


Home-Academy.nl zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen.

Tevens kan de bezoeker via zijn online account zijn gegevens aanpassen en wijzigen


De Home Academy Apps vragen voor een juiste toepassing toegang tot de interne opslag en de soort internetverbinding van uw apparaat.


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u contact opnemen met Home Academy Publishers via info@home-academy.nl.