Bach

Bach

Bach

Een hoorcollege over zijn leven en werk

Door: Samama, Leo

Luisterduur: 6 uur 10 minuten
Datum uitgave: 11/03/2016
ISBN: 9789085301509
Prijs: 27,50


Samenvatting

Johann Sebastian Bach (1685-1750) wordt gezien als een van de ‘aartsvaders’ van de westerse muziekkunst. Hij was organist, klavecinist, violist en componist. Daarnaast was hij leraar. Bach werkte afwisselend in dienst van hof en kerk, met name in Dresden, Cƶthen en Leipzig. Zo was hij in Leipzig als musicus en schoolhoofd verbonden aan de Thomaskerk. Als componist was Bach een briljant theoreticus, voor wie de regels van het quadrivium altijd centraal hebben gestaan en voor wie muziek een vorm van wiskunde was. Toch had zijn belijdenis als Lutheraan evenzeer grote weerslag op zijn werk.

Voor de hedendaagse luisteraar is de muziek van Bach echter niet uitsluitend pragmatisch – volgens de regels van het spel – maar ook uitermate emotioneel. Of Bach de emoties die wij er in herkennen bewust als zodanig heeft willen uitdragen, is moeilijk na te gaan. Hij was zeker geen man zonder emoties, daar kunnen we zeker van zijn. Maar de uitdrukkingskracht van zijn muziek is wellicht toch eerder het resultaat van zijn veelal cerebrale compositieprocessen dan van een bewuste romantische verhaalkunst. Toch is voor ons moderne luisteraars dat laatste nu juist wat we in zijn muziek herkennen en dat ons tegelijk fascineert als ontroert: het samengaan van een groot intellect met een overdaad aan expressiviteit.

In zes colleges van een uur geeft Leo Samama een uiteenzetting van het leven, het denken en het werk van deze grootmeester van de toonkunst. Hij maakt gebruik van muziekfragmenten van CD en op de piano.

Download de bijlage bij het hoorcollege Bach.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. de Studium Generale Universiteit Leiden.


Inhoudsopgave


College 1. Bach: beeldvorming en biografisch overzicht
H1. Inleiding: wie was Bach?
H2. Bachs opleiding en ontwikkeling
H3. Bachs leven en werk in Kƶthen en Leipzig

 

College 2. Bach en de kerk
H4. De koralen
H5. De cantates
H6. De passies en de late kerkelijke werken

 

College 3. De composities voor het hof
H7. De instrumentale muziek
H8. Bach als klavecinist
H9. De wereldlijke cantates

 

College 4. Composities voor hemzelf en zijn kinderen
H10. Het verzamelen en leren van technieken
H11. De Goldbergvariaties en de Kunst der Fuge

 

College 5. Op weg naar Bach
H12. De herontdekking van Bach
H13. De ontwikkeling van de uitvoeringspraktijk

 

College 6. Bach tot in onze tijd
H14. Bachinvloeden in de 19e eeuw
H15. Bachinvloeden in de 20e eeuw


Over de spreker: Samama, Leo

Leo Samama was als docent verbonden aan de conservatoria van Utrecht, Maastricht en Tilburg en aan de Rijksuniversiteit Utrecht, en schreef voor De Volkskrant, NRC/Handelsblad, de Haagse Post en Luister. Van 1991 was hij twee jaar gedelegeerd artistiek verantwoordelijke (namens het bestuur) bij het Koninklijk Concertgebouworkest, tot 2003 artistiek coƶrdinator van het Residentie Orkest en van 2003 tot 2010 directeur van het Nederlands Kamerkoor.

Samama heeft in tal van besturen zitting genomen, en diverse ā€˜podiaā€™ (mede)opgericht, zoals de Nederlandse Strijkkwartet Academie en het internationale platform voor professionele kamerkoren TENSO.

Als auteur schreef hij onder meer Alphons Diepenbrock, componist van het vocale (Amsterdam, AUP 2012) en Nederlandse muziek in de 20ste eeuw (Amsterdam, AUP 2006), De zin van muziek (Amsterdam, AUP 2014), Het soloconcert (AUP 2015) en Het strijkkwartet (AUP 2018). In 2023 verscheen van hem de Engelstalige uitgave Alphons Diepenbrock. The Life, Times and Music of a Dutch Romantic Composer (London, Toccata Press, 2023)

De compositorische werkzaamheden van Leo Samama hebben sinds zijn eerste officiƫle opus in 1974/75 tot uitvoeringen in binnen- en buitenland, tal van plaat- en cd-producties en een groot aantal opdrachten geleid. Voor zijn verdiensten voor het Nederlandse muziekleven is Leo Samama in juni 2010 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.