Bach

Bach - hoorcolleges Home Academy
Een hoorcollege over zijn leven en werk

Door: Samama, Leo

Luisterduur: 6 uur en 11 minuten
Datum uitgave: 2016
ISBN: 9789085301509
Prijs: € 27,50


Samenvatting

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) wordt gezien als een van de ‘aartsvaders’ van de westerse muziekkunst. Hij was organist, klavecinist, violist en componist. Daarnaast was hij leraar. Bach werkte afwisselend in dienst van hof en kerk, met name in Dresden, Cöthen en Leipzig. Zo was hij in Leipzig als musicus en schoolhoofd verbonden aan de Thomaskerk. Als componist was Bach een briljant theoreticus, voor wie de regels van het quadrivium altijd centraal hebben gestaan en voor wie muziek een vorm van wiskunde was. Toch had zijn belijdenis als Lutheraan evenzeer grote weerslag op zijn werk.

Voor de hedendaagse luisteraar is de muziek van Bach echter niet uitsluitend pragmatisch – volgens de regels van het spel – maar ook uitermate emotioneel. Of Bach de emoties die wij er in herkennen bewust als zodanig heeft willen uitdragen, is moeilijk na te gaan. Hij was zeker geen man zonder emoties, daar kunnen we zeker van zijn. Maar de uitdrukkingskracht van zijn muziek is wellicht toch eerder het resultaat van zijn veelal cerebrale compositieprocessen dan van een bewuste romantische verhaalkunst. Toch is voor ons moderne luisteraars dat laatste nu juist wat we in zijn muziek herkennen en dat ons tegelijk fascineert als ontroert: het samengaan van een groot intellect met een overdaad aan expressiviteit.

In zes colleges van een uur geeft Leo Samama een uiteenzetting van het leven, het denken en het werk van deze grootmeester van de toonkunst. Hij maakt gebruik van muziekfragmenten van CD en op de piano.

Bij het hoorcollege hoort een lijst met aanbevolen literatuur, deze kunt u hier downloaden.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. de Studium Generale Universiteit Leiden.Inhoudsopgave


College 1. Bach: beeldvorming en biografisch overzicht

H1. Inleiding: wie was Bach?

H2. Bachs opleiding en ontwikkeling

H3. Bachs leven en werk in Köthen en Leipzig

 

College 2. Bach en de kerk

H4. De koralen

H5. De cantates

H6. De passies en de late kerkelijke werken

 

College 3. De composities voor het hof

H7. De instrumentale muziek

H8. Bach als klavecinist

H9. De wereldlijke cantates

 

College 4. Composities voor hemzelf en zijn kinderen

H10. Het verzamelen en leren van technieken

H11. De Goldbergvariaties en de Kunst der Fuge

 

College 5. Op weg naar Bach

H12. De herontdekking van Bach

H13. De ontwikkeling van de uitvoeringspraktijk

 

College 6. Bach tot in onze tijd

H14. Bachinvloeden in de 19e eeuw

H15. Bachinvloeden in de 20e eeuw


Over de spreker: Samama, Leo

Leo Samama was als docent verbonden aan de conservatoria van Utrecht, Maastricht en Tilburg en aan de Rijksuniversiteit Utrecht, en schreef voor De Volkskrant, NRC/Handelsblad, de Haagse Post en Luister. Van 1991 was hij twee jaar gedelegeerd artistiek verantwoordelijke (namens het bestuur) bij het Koninklijk Concertgebouworkest, tot 2003 artistiek coördinator van het Residentie Orkest en van 2003 tot 2010 directeur van het Nederlands Kamerkoor.

Samama heeft in tal van besturen zitting genomen, en diverse ‘podia’ (mede)opgericht, zoals de Nederlandse Strijkkwartet Academie en het internationale platform voor professionele kamerkoren TENSO.

Als auteur schreef hij onder meer Alphons Diepenbrock, componist van het vocale (Amsterdam, AUP 2012) en Nederlandse muziek in de 20ste eeuw (Amsterdam, AUP 2006), De zin van muziek (Amsterdam, AUP 2014), Het soloconcert (AUP 2015) en Het strijkkwartet (AUP 2018).

De compositorische werkzaamheden van Leo Samama hebben sinds zijn eerste officiële opus in 1974/75 tot uitvoeringen in binnen- en buitenland, tal van plaat- en cd-producties en een groot aantal opdrachten geleid. Voor zijn verdiensten voor het Nederlandse muziekleven is Leo Samama in juni 2010 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Eerder verschenen van hem de hoorcolleges: Klinkende geschiedenis, Mozart, Beethoven, Debussy, Mahler, Schubert, Stravinsky, De taal van muziek, Monteverdi, Wagner, De zin van muziek, Bach en Schopenhauer, Nietzsche en de muziek (samen met Herman Philipse).