Christendom

Christendom

Christendom

Een hoorcollege over de geschiedenis van de christelijke religie en cultuur, onderdeel van onze christelijke luisterboeken

Door: Otten, Willemien

Luisterduur: 4 uur 34 minuten
Datum uitgave: 01/07/2008
ISBN: 9789085309833
Prijs: 25,00


Samenvatting

Het christendom is Ć©Ć©n van de grootste religies in de wereld en het christelijke cultuurgoed is diep verankerd in de Westerse samenleving. Willemien Otten behandelt de periode vanaf het vroege christendom tot en met de hedendaagse ontwikkelingen. Met aandacht voor het ontstaan en de verspreiding van het christelijke geloof, de fundamentele denkbeelden, de ethiek, de belangrijkste figuren uit het kerkelijk leven, de orthodoxie, de Verlichting, de verschillende stromingen en de relatie tussen kerk en staat.

Download de bijlage bij het hoorcollege Christendom.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


H1. Ontstaan van een nieuwe wereldreligie
H2. Wat geloven christenen en waarom?
H3. De kerkvader Augustinus (354-430)
H4. Bisschoppen en heiligen
H5. Ascese en monnikendom
H6. Het christendom geleerd en geleefd
H7. De Reformatie en het Woord
H8. Katholieken, protestanten en de sacramenten
H9. Descartes (1596-1650), Voetius (1589-1676) en Pascal (1623-1662)
H10. Geloof en rede in de Verlichting
H11. De historische Jezus
H12. Het christendom nu


Over de spreker: Otten, Willemien

Prof. dr. Willemien Otten was hoogleraar Geschiedenis van het Christendom en decaan van de faculteit Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is ze hoogleraar theologie en geschiedenis van het christendom aan de University of Chicago Divinity School. Zij heeft vele wetenschappelijke werken op haar naam staan en doet o.a. onderzoek op het gebied van het vroege en Middeleeuwse christendom.