Christendom

Christendom - hoorcolleges Home Academy
Een hoorcollege over de geschiedenis van de christelijke religie en cultuur

Door: Otten, Willemien

Luisterduur: 4 uur en 33 minuten
Datum uitgave: 2008
ISBN: 9789085309833
Prijs: € 25,00


Samenvatting

Hoorcollege Christendom

Het christendom is één van de grootste religies in de wereld en het christelijke cultuurgoed is diep verankerd in de Westerse samenleving. Willemien Otten behandelt de periode vanaf het vroege christendom tot en met de hedendaagse ontwikkelingen. Met aandacht voor het ontstaan en de verspreiding van het christelijke geloof, de fundamentele denkbeelden, de ethiek, de belangrijkste figuren uit het kerkelijk leven, de orthodoxie, de Verlichting, de verschillende stromingen en de relatie tussen kerk en staat.

Bij het hoorcollege hoort een lijst met aanbevolen literatuur, deze kunt u hier downloaden.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m Studium Generale Universiteit Utrecht.Inhoudsopgave


College 1

H1. Ontstaan van een nieuwe wereldreligie
H2. Wat geloven christenen en waarom?
H3. De kerkvader Augustinus (354-430)

 

College 2
H4. Bisschoppen en heiligen
H5. Ascese en monnikendom
H6. Het christendom geleerd en geleefd

 

College 3
H7. De Reformatie en het Woord
H8. Katholieken, protestanten en de sacramenten
H9. Descartes (1596-1650), Voetius (1589-1676) en Pascal (1623-1662)

 

College 4
H10. Geloof en rede in de Verlichting
H11. De historische Jezus
H12. Het christendom nu


Over de spreker: Otten, Willemien

Prof. dr. Willemien Otten was hoogleraar Geschiedenis van het Christendom en decaan van de faculteit Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is ze hoogleraar theologie en geschiedenis van het christendom aan de University of Chicago Divinity School. Zij heeft vele wetenschappelijke werken op haar naam staan en doet o.a. onderzoek op het gebied van het vroege en Middeleeuwse christendom.


Recensies

NBD|Biblion
Hoorcolleges op cd zijn erg geliefd, ook over theologische onderwerpen zoals deze inleiding kerkgeschiedenis van de prominente Utrechtse hoogleraar Otten. In twaalf hoofdstukken behandelt ze in vogelvlucht, met aandacht voor zowel de theologische als de sociaal-culturele aspecten, de geschiedenis van het christendom vanaf het begin tot heden. Interessant is dat ze (terecht) Augustinus naar voren haalt als de eigenlijke grondlegger van het moderne christendom. Merkwaardig is echter dat ze in het enige hoofdstuk dat specifiek over Nederland gaat (over de periode 17e en 18e eeuw) de positie van de katholieken buiten beschouwing laat – een gevolg van de protestantse omgeving waarin zij werkt. Terecht is haar aandacht voor het modernisme en het geloof in de historische Jezus in de 19e eeuw en de discussie daarover in het heden. Ik moest even wennen aan de kille studiotoon van haar stem, die ver rustig en natuurlijk overkomt en de zaken eenvoudig vertelt.
Dr. E. Sengers
 

Bron: NBD|Biblion