Cultuurgeschiedenis van Europa

Cultuurgeschiedenis van europa

Cultuurgeschiedenis van Europa

Een hoorcollege Europese Cultuur in de 20e eeuw

Door: Dunk, H.W. von der

Luisterduur: 4 uur 8 minuten
Datum uitgave: 28/06/2004
ISBN: 9789085309932
Prijs: 25,00


Samenvatting

De eeuw waarin schokkende gebeurtenissen elkaar snel opvolgden, wordt door Hermann Von der Dunk met passie uiteen gezet. In deze capita selecta biedt hij de luisteraar een zeer volledig beeld van de Europese culturele ontwikkeling van de 20e eeuw met oog voor de historische feiten, de politiek, de literatuur en de geschiedschrijving zelf. Von der Dunk toont aan hoezeer het verleden van invloed is op ons huidige en toekomstige denken.

Download de bijlage bij het hoorcollege Cultuurgeschiedenis van Europa.Ā 

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m.Ā Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. De moedercatastrofe van de 20e eeuw
H1. De Eerste Wereldoorlog. Schuld, onvermijdelijkheid of verkeersongeluk?
H2. Ontgoocheling en verloop
H3. Algemene gevolgen

 

College 2. De schaduw van de Tweede Wereldoorlog
H1. De oorzaken
H2. Het verloop
H3. De lange schaduw

 

College 3. Conservatisme en Progressivisme
H1. De begrippen
H2. Wordingsgeschiedenis van de tegenstelling
H3. Vernieuwing: evangelie van de consumptieve samenleving

 

College 4. Historische mythen
H1. Mythe, utopie en wetenschap
H2. Voorbeelden van nationale mythen
H3. Andere vormen van historische mythen


Over de spreker: Dunk, H.W. von der

Prof. dr. H.W. von der Dunk was emeritus hoogleraar Contemporaine en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en een van de belangrijkste historici van ons land. Hij studeerde geschiedenis bij de bekende historicus Pieter Geyl. Na zijn afstuderen verrichtte hij promotieonderzoek aan het Institut fĆ¼r EuropƤische Geschichte in Mainz.Ā In 1966 promoveerde hij te Utrecht met de dissertatie Der Deutsche VormƤrz und Belgien, 1830-1848. Een jaar later werd hij aan dezelfde universiteit tot hoogleraar benoemd in de geschiedenis van na 1870. Hij publiceerde vooral over moderne Nederlandse en Duitse geschiedenis, geschiedtheorie en historiografie. Hij bracht tevens werken uit over de Shoah. Hermann von der Dunk overleed op 22 augustus 2018.