De filosofie van Wittgenstein

De filosofie van Wittgenstein
Een hoorcollege over zijn werken Tractatus Logico-Philosophicus en Filosofische Onderzoekingen

Door: Bendegem, Jean Paul, Van

Luisterduur: 7 uur en 6 minuten
Datum uitgave: 2020
ISBN: 9789085302063
Prijs: € 25,00


Samenvatting

De Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) is zonder enige twijfel één van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw. Zijn denken heeft een grote bijdrage geleverd aan de filosofie van de taal, de wiskunde en de geest alsook aan de grondslagen van de logica. Door de een werd hij bewonderd, door de ander verguisd. Dat maakt hem tot een interessant onderwerp, zowel binnen als buiten de filosofie. Op toegankelijke en humoristische wijze behandelt Jean Paul Van Bendegem de biografie van Wittgenstein en biedt hij een diepere analyse van zijn twee bekendste werken. De berucht-beroemde Tractatus Logico-Philosophicus uit de vroege periode van Wittgenstein en de enigmatische Filosofische Onderzoekingen uit zijn latere periode. Bij beide werken wordt ook stilgestaan bij de invloed op het denken vandaag, die onmiskenbaar aanwezig is.

Download de synopsis van het hoorcollege De filosofie van Wittgenstein.

In de Home Academy app is de synopsis als eboek beschikbaar in Epub formaat. Deze wordt ook geleverd bij de aanschaf van de download.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. De Corridor.Inhoudsopgave


College 1. De biografie van Ludwig Wittgenstein en een eerste kennismaking met zijn werk

H1. Een beknopte biografie

H2. Een eerste kennismaking met de Tractatus Logico-Philosophicus

H3. Een eerste kennismaking met de Filosofische Onderzoekingen

 

College 2. Een eerste uitdieping van de Tractatus Logico-Philosphicus

H4. De aanvang van de Tractatus tot aan de introductie van de beelden

H5. Van de beelden naar de aankondiging van de waarheidstafels

 

College 3. Een verdere uitdieping van de Tractatus Logico-Philosphicus

H6. De waarheidstafels en de impact op het filosofische denken

H7. De filosofische exploratie gaat nu echt goed van start

H8. De opdracht van de filosoof en het grote zwijgen

 

College 4. Een eerste uitdieping van de Filosofische Onderzoekingen

H9. Aanloop: de impact van de Tractatus op het filosofische denken

H10. De vorm van de Filosofische Onderzoekingen

H11. Filosofische onderzoekingen uitgediept

H12. Verdere exploratie van de Filosofische Onderzoekingen

 

College 5. Een verdere uitdieping van de Filosofische Onderzoekingen

H13. Nog verdere exploratie van de Filosofische Onderzoekingen

H14. Nog weer verdere exploratie van de Filosofische Onderzoekingen

H15. Afronding zonder aankomst van de exploratie van de Filosofische Onderzoekingen

H16. De impact van de Filosofische Onderzoekingen op de huidige filosofie

 


Over de spreker: Bendegem, Jean Paul, Van

Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem is filosoof en wiskundige. Thans is hij emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie waarvan hij directeur was. Hij is nog steeds de uitgever van het logica-tijdschrift Logique et Analyse. Van zijn hand verschenen diverse werken, waaronder Over wat ik nog wil schrijvenHamlet en entropieDe vrolijke atheïstElke drie seconden en Verdwaalde stad. Samen met Ignaas Devisch schreef hij Doordenken over dooddoeners en tezamen met Caroline Pauwels en Pat Donnez, het interviewboek Wonderlust. Bij Home Academy verscheen van hem De schoonheid van wiskunde en De filosofie van Wittgenstein.

Van Jean Paul Van Bendegem, Vitalski en Johan Braeckman verschenen bij Home Academy, de hoorcolleges Arthur Conan Doyle, Frankenstein en Edgar Allan Poe.

Meer informatie over Jean Paul Van Bendegem is te vinden op jeanpaulvanbendegem.be