De geschiedenis van de grondwet

Geschiedenis van de grondwet - hoorcolleges Home Academy

De geschiedenis van de grondwet

Een hoorcollege over constitutioneel denken, van de oudheid tot nu

Door: Voermans, Wim

Luisterduur: 2 uur minuten
Datum uitgave: 06/11/2021
ISBN: 9789085302261
Prijs: 12,00


Samenvatting

We leven in de eeuw van de grondwet. Bijna alle landen ter wereld hebben er tegenwoordig wel een. Een betrekkelijk recent fenomeen trouwens, want driekwart van al die grondwetten is van na 1975. En dat terwijl de wortels ervan net na de landbouwrevolutie liggen, meer dan tienduizend jaar geleden, toen nieuwe sociale organisatie- en leiderschapsvormen opkwamen en ook het recht ontstond als manier om grootschalig samen te kunnen werken met vreemden.

In zijn hoorcollege probeert Wim Voermans historisch, biologisch, sociaalpsychologisch, economisch, politiek en juridisch te begrijpen waar dit fenomeen vandaan komt en waarom het juist nu in korte tijd viral is gegaan.

Waarom is zo’n oeroud verschijnsel de laatste jaren ineens zo populair en ook nog eens in een tijd waarin we juist een democratische terugval meemaken? Waarom leven wereldwijd meer mensen onder een grondwet dan onder een eigen dak? Waarom hebben meer mensen grondwettelijke rechten dan een dagelijkse warme maaltijd, een smartphone of onderwijs? Wat voor soort rage is dat? Is het een blijvertje? En waarom is onze tweehonderd jaar oude grondwet in Nederland juist geeuwnieuws? Is dat erg? Of juist niet?

Voermans verkent deze en andere vragen die samenhangen met de lange geschiedenis en diepe wortels van het verschijnsel grondwet.

Download de bijlage bij het hoorcollege De geschiedenis van de grondwet.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Leiden.


Inhoudsopgave


H1. Inleiding op het verhaal van de grondwet
H2. Waarom ineens een wereld vol grondwetten?
H3. De kern waar grondwetten over gaan
H4. De voorlopers van de grondwet
H5. De verschillende generaties grondwetten
H6. Inhoud en werking van grondwetten


Over de spreker: Voermans, Wim

Prof. dr. Wim Voermans is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Naast het geven van onderwijs en doen van onderzoek neemt hij ook regelmatig deel aan het publieke debat over staatsrechtelijke en politieke kwesties. In 2019 publiceerde hij Het verhaal van de grondwet; zoeken naar wij. Daarin gaat hij op zoek naar de vraag waarom er de laatste zeventig jaar zoveel grondwetten bij zijn gekomen in de wereld. Volgens hem heeft de mensheid een zintuig ontwikkeld voor het verhaal dat een grondwet vertelt over de inrichting van leiderschap en recht.

In 2021 publiceerde hij Het land moet bestuurd worden: Machiavelli in de polder. Hierin bepleit hij voor meer transparantie en openbaarheid van bestuur, alsook betere informatievoorziening in en over democratische openbare besluitvormingsprocessen.