De geschiedenis van migratie

De geschiedenis van migratie

De geschiedenis van migratie

Een hoorcollege over migratie, van de kruistochten tot nu

Door: Lucassen, Leo

Luisterduur: 3 uur 23 minuten
Datum uitgave: 06/11/2015
ISBN: 9789085301479
Prijs: 23,00


Samenvatting

In dit hoorcollege wordt de geschiedenis van migratie verteld aan de hand van verschillende invalshoeken, beginnend met een globaal panorama en eindigend met Nederland. Leo Lucassen geeft daarmee een helder historisch overzicht van migratie in de loop der eeuwen. Met aandacht voor specifieke thema’s als globalisering, organisationele migratie, arbeidsmigratie, massamigratie en natuurlijk het huidige debat over immigratie en integratie. Op basis van goed gefundeerde kennis ontmaskert Lucassen vele vooroordelen en foutieve claims. Alleen met die benadering kunnen we de werkelijkheid beter begrijpen, want iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niemand heeft recht op zijn eigen feiten.

Download de bijlage bij het hoorcollege De geschiedenis van migratie.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m.Ā Studium Generale Universiteit Leiden.


Inhoudsopgave


College 1. Migratie en globalisering: van de kruistochten tot nu
H1. Waarom migratie? Een inleiding
H2. Vier verschillende soorten migratie
H3. Massamigratie van 1800 tot nu

 

College 2. De cruciale rol van organisationele migranten
H4. Organisationele migratie: soldaten, missionarissen, ex-pats en slaven
H5. Het begrijpen van menselijke samenlevingen door de lens van migratie

 

College 3. De eerste moderne economie en arbeidsmigratie: Nederland 1550-2015
H6. Zonder massa-immigratie geen Gouden Eeuw
H7. Push- en pullfactoren bij massamigratie
H8. Arbeidsmigratie

 

College 4. Migratie en het huidige politieke debat in historisch perspectief: hebben integratiepessimisten gelijk?
H9. Het debat over immigratie en integratie
H10. De feiten over de schuldvraag van de massa-immigratie
H11. Conclusies


Over de spreker: Lucassen, Leo

Prof. dr. Leo Lucassen is Directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en hoogleraar ā€˜Global Labour and Migration Historyā€™ aan de Universiteit Leiden. Hij houdt zich bezig met wereldwijde migratiestromen. Hij is auteur van het boek The Immigrant Threat. The Integration of old and new migrants in Western Europe since 1850, co-auteur van het boek Winnaars en Verliezers: een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie en mede redacteur van de in 2011 verschenen Encyclopedia of Migration and Integration. Lucassen publiceert daarnaast regelmatig in diverse media en is zeer actief in het maatschappelijk debat over immigratie en integratie. U kunt hem op Twitter volgen onder @LeoLucassen.