De schoonheid van wiskunde

De schoonheid van wiskunde - hoorcollege Home Academy

De schoonheid van wiskunde

Een hoorcollege over wiskunde als cultureel fenomeen

Door: Bendegem, Jean Paul, Van

Luisterduur: 5 uur 34 minuten
Datum uitgave: 12/10/2015
ISBN: 9789085301424
Prijs: 27,00


Samenvatting

We realiseren het ons wellicht niet, maar wiskunde is overal. Suiker in een kop koffie, wolken in de lucht, de computer op je bureau en de lamp in je huiskamer. De schoonheid van een wiskundige formule kan voortkomen uit de eenvoud, symmetrie, elegantie of de uiting van een onwrikbare waarheid. Jean Paul Van Bendegem, Vlaanderens meest populaire professor, weet in zijn filosofisch opgezette hoorcollege die schoonheid van de wiskunde op een unieke manier over te dragen. Uitgaand van een aantal wiskundige kernbegrippen bespreekt hij de verbanden tussen wiskunde en andere culturele domeinen. over wiskundige bewijzen, wiskundige schoonheid en oneindigheid en de verbanden die wiskunde onderhoudt met literatuur, muziek en filosofie.

Download de bijlage bij het hoorcollege De schoonheid van wiskunde.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Leiden.


Inhoudsopgave


College 1. Het wiskundig bewijs: de kernactiviteit van de wiskundige
H1. Een korte geschiedenis van het bewijs
H2. Het aandeel van de logica en haar rol in de wiskunde
H3. Over grenzen en de rol van computers

 

College 2. Wiskundige schoonheid: het kwaliteitslabel van de wiskundige
H4. Wiskundigen over wat schoonheid is
H5. Een economische conceptie van schoonheid
H6. Het creƫren van schoonheid
H7. Het belang van stijl in de wiskunde

 

College 3. Oneindigheid in en buiten de wiskunde: waar liggen de grenzen?
H8. Welkom in het Hilbert hotel
H9. Welkom in het Paradijshotel
H10. Oneindigheid, ruimte en tijd: een verhaal apart

 

College 4. Wiskunde en literatuur: wederzijdse inspiratiebronnen
H11. De wiskundige als personage in de literatuur
H12. De wiskunde als onderwerp in de literatuur naar inhoud en vorm: deel 1
H13. De wiskunde als onderwerp in de literatuur naar inhoud en vorm: deel 2

 

College 5. Wiskunde en muziek: een hedendaagse blik
H14. Een klassiek en een alternatief beeld van de relatie tussen wiskunde en muziek
H15. Wat doet een componist als hij of zij componeert
H16. Wat na het componeren komt

 

College 6. Wiskunde en wijsbegeerte: heeft wiskunde een onderwerp?
H17. Enkele thema’s uit de filosofie van de wiskunde
H18. Grondslagenstudies: een goede fundering lost alles op
H19. Wiskundige praktijken: hoe doen ze het?


Over de spreker: Bendegem, Jean Paul, Van

Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem is filosoof en wiskundige. Thans is hij emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie waarvan hij directeur was. Hij is nog steeds de uitgever van het logica-tijdschrift Logique et Analyse. Van zijn hand verschenen diverse werken, waaronderĀ Over wat ik nog wil schrijven,Ā Hamlet en entropie,Ā De vrolijke atheĆÆst,Ā Elke drie seconden , Verdwaalde stad – Filosoferen langs straten en pleinen, Wijs, grijs & puber ā€“ pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior en Geraas & geruis ā€“ een pleidooi voor imperfectie.
Samen met Ignaas Devisch schreef hij Doordenken over dooddoeners en tezamen met Caroline Pauwels en Pat Donnez, het interviewboek WonderlustDe kunst van een mooi leven.

Meer informatie over Jean Paul Van Bendegem is te vinden op jeanpaulvanbendegem.be