De wereld van het geld

De wereld van het geld - hoorcolleges Home Academy

De wereld van het geld

Een hoorcollege over de geschiedenis en ontwikkeling van financiën

Door: Gelderblom, Oscar | Jonker, Joost

Luisterduur: 3 uur 34 minuten
Datum uitgave: 17/04/2015
ISBN: 9789085301394
Prijs: 23,00


Samenvatting

Sinds de crisis hebben we vaak negatieve associaties bij de financiële wereld. Beurzen zijn gokhallen, bankiers zijn graaiers, beleggers impulsief. Maar is dit terecht? In hun colleges financiële geschiedenis onderzoeken economisch historici Joost Jonker en Oscar Gelderblom de wereld van het geld. De wereld van biljetten en bitcoins, belasting en bedrijven, beurzen en beleggen, banken en crises.

De financiële sector is niet altijd even doorzichtig, maar heeft wel enorme invloed.
We hebben er veel aan te danken: niet alleen materiële welvaart, maar ook vrede en stabiliteit. Het VOC-aandeel was het eerste waardepapier, vergelijkbaar met het huidige aandeel, waardoor burgers grote projecten konden financieren. Parlementen ontstonden doordat vorsten moesten onderhandelen met hun onderdanen over belastingen. En banken en bankiers maakten de renaissance mogelijk. Maar kunnen we ook leven in een wereld zonder geld? Een briefje van EUR100,- is slechts waard wat de ander er voor in ruil geeft. De opkomst van de bitcoin lijkt aan te tonen dat er alternatieven zijn. Wat betekent dat voor de toekomst?

Download de bijlage bij het hoorcollege De wereld van het geld.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. Biljetten en bitcoins (Joost Jonker)
H1. Het wezen van geld
H2. De werking van geld
H3. Heden en toekomst

 

College 2. Belasting en bedrijven (Oscar Gelderblom)
H4. De Belastingkampioen
H5. Revolutie!
H6. Belasting is politiek

 

College 3. Beurzen en beleggen (Oscar Gelderblom)
H7. Beleggen, wat heb je eraan?
H8. Wie belegt er eigenlijk?
H9. Het nut van financiële experts

 

College 4. Banken en crises (Joost Jonker)
H10. Crises
H11. Banken
H12. Heden en toekomst


Over de sprekers: Gelderblom, Oscar | Jonker, Joost

Prof. dr. Oscar Gelderblom is economisch historicus. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van handel en financiën in de vroegmoderne tijd, waarbij hij theoretische verdieping heeft aangebracht in dit type onderzoek. Per 1 februari 2014 is Gelderblom benoemd tot profileringshoogleraar Financiële Geschiedenis bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Samen met prof. dr. Joost Jonker ontwikkelde Gelderblom het Spel van de Gouden Eeuw voor smartphones en tablets waarin de speler in de huid kruipt van een 17e-eeuwse koopman. Zie www.spelvandegoudeneeuw.nl.