De wereld van onze psyche

De wereld van onze psyche

De wereld van onze psyche

Een hoorcollege over de ontwikkelingen in de psychologie

Door: Verstraten, Frans

Luisterduur: 4 uur
Datum uitgave: 2011
ISBN: 9789085309123
Prijs: € 25,00


Samenvatting

Onze wereld draait om psychologie. Toch weten maar weinig mensen wat deze wetenschap inhoudt. De meest indrukwekkende machine in ons lijf, het brein, is verantwoordelijk voor al ons denken en doen. Verstraten geeft een helder en toegankelijk overzicht van de wereld van de psychologie. Met aandacht voor de geschiedenis van het vakgebied en de diverse gebieden waarmee de psycholoog zich bezighoudt, zoals het geheugen, leren, motivatie, emotie, waarneming, taal, sociaal functioneren en psychische problemen.

Bij het hoorcollege hoort een lijst met aanbevolen literatuur, deze kunt u hier downloaden.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.Inhoudsopgave


College 1. Een kleine geschiedenis, kritisch denken en de eerste stappen naar het brein
H1. Wat is psychologie? Een kleine geschiedenis.
H2. Het belang van kritisch denken en goed onderzoek.
H3. Zintuigen brengen de buitenwereld naar ons brein

 

College 2. Functies van het brein: biologische grondslagen en geheugen
H4. Problemen in het brein met een biologische basis
H5. De bron van ons zijn: het geheugen
H6. De alledag van het geheugen

 

College 3. De ontwikkelende en lerende mens
H7. Ontwikkeling: het opbouwen van een kennisnetwerk
H8. Nieuwe kennis: leren en intelligentie
H9. Leren met belonen en straffen

 

College 4. De mens als sociaal wezen en de psychologie van elke dag
H10. Sociale psychologie: de mens als onderdeel van een groep
H11. Moderne sociale psychologie: de rol van het onbewuste
H12. Psychologie is zoveel meer: moderne toepassingen


Over de spreker: Verstraten, Frans

Prof. dr. Frans Verstraten is hoogleraar Psychologische Functieleer aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar aan de University of Sydney. Na in 1994 Cum Laude te zijn gepromoveerd aan de UU, vertoefde hij in Canada (McGill, Toronto), de Verenigde Staten (Harvard) en Japan (ATR). Hij is naast met zijn wetenschappelijke taken ook druk met het onder de aandacht brengen van wetenschap voor een groter publiek. Hij schreef o.a. voor de Volkskrant en Mind Magazine. Hij is auteur van o.a. Psychologie in een notendop


Recensies

Langenboomse professor op cd Langenboom Een serie lezingen van de Langenboomse hoogleraar Psychologische Functieleer Frans Verstraten zijn op cd verschenen en uitgegeven door het prestigieuze \'Home Academy\'. De hoogleraar praat de luisteraar bij over allerlei facetten van de psychologie. Frans Verstraten: \"Ik heb de cd vooral gemaakt om mensen te laten zien dat psychologie meer is dan de lederen bank. Ook wil ik scholieren die overwegen om psychologie te gaan studeren inzicht geven in de breedte van het veld.\"

Bron: Koerier Mill van 11-10-2011

 

MEDIATIP De wereld van de psyche Het menselijk brein is een uiterst gecompliceerd netwerk van een heleboel hooggespecialiseerde onderdelen. Dat is de bindende factor die psycholoog Frans Verstraten, hoogleraar psychologische functieleer aan de Universiteit Utrecht, hanteert voor zijn drieënhalf uur durend hoorcollege over \'De wereld van onze psyche\'. De functieleer die vooral de waarneming, de emoties en het geheugen bestudeert, is een meer technische, \'harde\' kant van de psychologie, wat in Verstratens geval dan ook leidt tot een nuchter en overzichtelijk verhaal. Niks wazigs aan en goed te volgen voor de toehoorder. We treffen dus weinig constructen als \'onderbewustzijn\', \'ego\' of \'persoonlijkheid\', maar wel heel veel voorbeelden van hoe al die gespecialiseerde functies in dat netwerk hun werk doen en wat er allemaal fout kan gaan - fouten van het soort dat ook sinds jaar en dag door Oliver Sachs is beschreven en waaruit je kunt afleiden hoe het daarboven ongeveer in zijn werk moet gaan. Vanuit de elementaire delen van de psyche - de waarneming - bouwt Verstraten rustig verder aan zijn psychisch bouwwerk: het geheugen komt erbij - waarbij opvalt dat theorievorming en kennis op dit gebied de laatste decennia aardig zijn toegenomen - en vervolgens het leren: \'het opbouwen van een kennisnetwerk\'. Pas aan het eind van zijn relaas - we zijn dan bij de vierde en laatste cd aangeland - verlaat Verstraten het individu en strekt zijn betoog zich uit tot de mens in zijn omgeving - als hooggespecialiseerd onderdeel van een maatschappelijk netwerk, zeg maar. Waar dus ook weer van alles fout kan gaan - al is het maar door de vele manieren waarop we door anderen en door onszelf worden beïnvloed zonder er erg in te hebben. Verstraten vertelt een boeiend verhaal, en hij vertelt het op een aangename, rustige manier, met - niet onbelangrijk - een prettige stem. CS)

Bron: Intermediair van 25-11-2011