De wereld van onze psyche

De wereld van onze psyche

De wereld van onze psyche

Een hoorcollege over de moderne ontwikkelingen in de psychologie

Door: Verstraten, Frans

Luisterduur: 3 uur 14 minuten
Datum uitgave: 23/08/2011
ISBN: 9789085309123
Prijs: 25,00


Samenvatting

Onze wereld draait om psychologie. Toch weten maar weinig mensen wat deze wetenschap inhoudt. De meest indrukwekkende machine in ons lijf, het brein, is verantwoordelijk voor al ons denken en doen.

Frans Verstraten geeft een helder en toegankelijk overzicht van de wereld van de psychologie. Met aandacht voor de geschiedenis van het vakgebied en de diverse gebieden waarmee de psycholoog zich bezighoudt, zoals het geheugen, leren, motivatie, emotie, waarneming, taal, sociaal functioneren en psychische problemen.

Download de bijlage bij het hoorcollege De wereld van onze psyche.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m.Ā Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. Een kleine geschiedenis, kritisch denken en de eerste stappen naar het brein
H1. Wat is psychologie? Een kleine geschiedenis.
H2. Het belang van kritisch denken en goed onderzoek.
H3. Zintuigen brengen de buitenwereld naar ons brein

 

College 2. Functies van het brein: biologische grondslagen en geheugen
H4. Problemen in het brein met een biologische basis
H5. De bron van ons zijn: het geheugen
H6. De alledag van het geheugen

 

College 3. De ontwikkelende en lerende mens
H7. Ontwikkeling: het opbouwen van een kennisnetwerk
H8. Nieuwe kennis: leren en intelligentie
H9. Leren met belonen en straffen

 

College 4. De mens als sociaal wezen en de psychologie van elke dag
H10. Sociale psychologie: de mens als onderdeel van een groep
H11. Moderne sociale psychologie: de rol van het onbewuste
H12. Psychologie is zoveel meer: moderne toepassingen


Over de spreker: Verstraten, Frans

Prof. dr. Frans Verstraten is hoogleraar Psychologische Functieleer aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar aan de University of Sydney. Na in 1994 Cum Laude te zijn gepromoveerd aan de UU, vertoefde hij in Canada (McGill, Toronto), de Verenigde Staten (Harvard) en Japan (ATR). Hij is naast met zijn wetenschappelijke taken ook druk met het onder de aandacht brengen van wetenschap voor een groter publiek.Ā Hij schreef o.a. voor de Volkskrant en Mind Magazine.Ā Hij is auteur van o.a. Psychologie in een notendop