De wetenschappelijke revolutie

De wetenschappelijke revolutie - hoorcolleges Home Academy

De wetenschappelijke revolutie

Een hoorcollege over grote denkers en thema's uit de wetenschapsgeschiedenis

Door: Cohen, Floris

Luisterduur: Ca. 8 uur
Datum uitgave: 2011
ISBN: 9789085309109
Prijs: € 35,00


Samenvatting

In de 17de eeuw vond de Wetenschappelijke Revolutie plaats die aan de basis ligt van onze moderne natuurwetenschap. Centraal in deze collegereeks staan zes revolutionaire transformaties door pioniers als Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton. Met aandacht voor de echte en de schijnontdekkingen, de grote en de minder grote denkers, de klassieke en de 17de eeuwse bronnen en de verwevenheid van het nieuwe met het oude. Floris Cohen sluit zijn colleges af met drie overkoepelende thema’s: de wereldbeschouwelijke consequenties van de Wetenschappelijke Revolutie, de opkomst van nieuwe wetenschappelijke methoden en hoe de Revolutie de wereld veroverde.

Bij het hoorcollege hoort een synopsis, deze kunt u hier downloaden.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. Spui 25.

 Inhoudsopgave


College 1. Wiskundige wetenschap: van abstract naar realistisch
H1. Een voorgeschiedenis in Alexandrië
H2. Kepler
H3. Galilei

 

College 2. Een filosofie van deeltjes in beweging
H4. Een voorgeschiedenis in Athene
H5. Beeckman
H6. Descartes

 

College 3. Van ongedwongen waarneming naar opsporend experiment
H7. Een voorgeschiedenis in Europa’s praktijkgericht empirisme
H8. Bacon
H9. Gilbert, Harvey, Van Helmont

 

College 4. Barrières gesloopt
H10. Voortgezette vernieuwing
H11. Huygens
H12. Boyle en Hooke

 

College 5. De grote synthese
H13. De jonge Newton
H14. Principia
H15. Opticks

 

College 6. Wereldbeschouwelijke consequenties van de revolutie
H16. Galilei in conflict
H17. Van conflict tot crisis
H18. De crisis overwonnen

 

College 7. Wetenschappelijke methoden: procedures, toetsing, geldigheid
H19. Tussen dogma en scepsis
H20. Nieuwe onderzoeksmethoden
H21. Terugkoppeling

 

College 8. Natuuronderzoek in 1600 en in 1700: een revolutie die de wereld veroverde
H22. Een echte revolutie
H23. De verwetenschappelijking van het ambacht
H24. Natuurwetenschap verovert de wereld: terugblik en vooruitblik


Over de spreker: Cohen, Floris

Prof. dr. H.F. (Floris) Cohen is hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. De vraag hoe de moderne natuurwetenschap is ontstaan houdt hem al lang bezig. Zijn antwoorden heeft hij neergelegd in De herschepping van de wereld (bekroond met de Eureka-prijs voor het beste boek uit 2007 waarin wetenschap voor een breed publiek toegankelijk werd gemaakt); Isaac Newton en het ware weten (2010) en How Modern Science Came Into the World (2010).


Recensies

Hoorcollege Wetenschappelijke revolutie Door Leon Mijderwijk op 8 juli 2012 In het hoorcollege De wetenschappelijke revolutie. Bespreekt hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap prof.dr. Floris Cohen hoe de moderne wetenschap is ontstaan. Geen lichte kost, het acht uur durende college De wetenschappelijke revolutie. Hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap prof.dr. Floris Cohen bespreekt hoe de moderne wetenschap is ontstaan en in de zeventiende eeuw in een stroomversnelling raakte. Cohen herkent in die stroomversnelling zes revolutionaire transformaties. De wijze van kennisverwerving was aan het einde van de revolutie radicaal veranderd. Startpunt is ‘natuurlijk’ het klassieke Griekenland. Op het Griekse denken bouwden Europeanen, zoals Copernicus, in de zestiende eeuw voort. Generaties daarna zullen inzichten verdiepen, uitbreiden, maar ook weerspreken. Onder meer Descartes, Bacon, Huygens en Newton passeren de revu. Deze namen doen bij leken wel een belletje rinkelen. Andere wetenschappers zijn misschien minder bekend, maar hebben eveneens grensverleggend werd verricht. Voor Cohen is Newton de onovertroffen grootheid. Cohen plaatst de wetenschappelijke revolutie in een historische context. Uit conflicten blijkt dat met name de kerkelijke autoriteiten niet op een ‘nieuwe werkelijkheid’ zaten te wachten. Maar die kwam er wel dankzij het ongekend aantal duurzaam geldig gebleken ontdekkingen in de zeventiende eeuw, de eeuw van de wetenschappelijke revolutie.

Bron: Historien.nl 8-07-2012