Drie Oranjekoningen

Drie Oranjekoningen

Drie Oranjekoningen

Een hoorcollege over Willem I, II en III in tijden van oorlog en revolutie

Door: Koch, Jeroen | Meulen, Dik, van der | Zanten, Jeroen, van

Luisterduur: 5 uur 56 minuten
Datum uitgave: 06/04/2018
ISBN: 9789085301752
Prijs: 25,00


Samenvatting

Drie koningen uit het Huis Oranje-Nassau regeerden tussen 1813 en 1890 over Nederland: Willem I (1813-1840), Willem II (1840-1849) en Willem III (1849-1890). Hun historische reputaties lopen uiteen. Willem I, als enige van de drie opgenomen in de Historische Canon van Nederland, geldt als een van de grondleggers van onze staat. De Koning-Koopman zou zijn onderdanen hebben opgestoten in de vaart der volkeren; het is wat veel eer. Willem II wordt herinnerd als de Held van Waterloo. In 1848 zou hij zijn conservatieve denkbeelden abrupt hebben ingeruild voor liberale overtuigingen. Het eerste klopt, het tweede is een mythe. Willem III heeft een bedroevende reputatie. De vorst staat bekend als ‘koning Gorilla’, naar de titel van het schotschrift dat radicale socialisten publiceerden. Maar zo moeizaam als zijn verhouding tot zijn ministers was, zo ontspannen ging hij met zijn onderdanen om.

Wie waren deze koningen werkelijk? In dit hoorcollege bespreken de auteurs van de koningsbiografieƫn de drie vorsten in alle complexiteit van hun tijd, hun positie en hun persoonlijkheid. Zij zullen ingaan op de Europese context waarbinnen de dynastie functioneerde, op de ontwikkeling van de constitutionele monarchie in deze door revolutie en oorlog gekenmerkte periode, op hun regeringsdaden en op de beeldvorming rond hun koningschap.

Download de bijlage bij het hoorcollege Drie Oranjekoningen.

Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking metĀ HOVO Amsterdam.


Inhoudsopgave


College 1. Koning Willem I (1772-1843)
H1. Een koningsleven
H2. Erfprins in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlande: 1772-1795
H3. Dolende vorst: 1795-1813
H4. Koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: 1813/15-1830
H5. De natie van Noord en de natie van Zuid, Nederland en Belgiƫ: 1828-1839
H6. Abdicatie en levensavond: 1837-1843

 

College 2. Willem II (1792-1849)
H7. Een jeugd in ballingschap: 1792-1813
H8. Prinsenkoorts: 1813-1830
H9. Verdriet om Belgiƫ: 1830-1840
H10. Een romantische koning: 1840-1848
H11. Conservatief of liberaal? 1848-1849

 

College 3. Willem III (1817-1890)
H12. Koning in opleiding: 1817-1840
H13. Oorlog met de grondwet: 1840-1853
H14. Restauratie zonder resultaat: 1853-1869
H15. Toen wendde hij zich af, en vrat zich op van spijt: 1839-1877
H16. De oude vorst: 1877-1890


Over de sprekers: Koch, Jeroen | Meulen, Dik, van der | Zanten, Jeroen, van

Jeroen Koch is historicus enĀ houdt zich bezig met politieke en intellectuele geschiedenis vanaf de Verlichting. Ook heeft hij een bijzondere belangstelling voor Europese en Amerikaanse literatuur sinds 1850. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht waar hij ook doceert. Koch heeft verschillende boeken gepubliceerd. In 2007 verscheen van zijn hand de biografie vanĀ Abraham Kuyper. Zes jaar later, in 2013, verzorgde hij de biografie vanĀ Willem IĀ in het kader van de KoningsbiografieĆ«n. In 2018 verscheen het boekĀ Oranje in revolutie en oorlog.Ā Een Europese geschiedenis, 1772-1890, dat een synthese is van de drieĀ KoningsbiografieĆ«n.