Drie Oranjekoningen

Drie Oranjekoningen
Een hoorcollege over Willem I, II en III in tijden van oorlog en revolutie

Door: Koch, Jeroen | Meulen, Dik, van der | Zanten, Jeroen, van

Luisterduur: 5 uur en 56 minuten
Datum uitgave: 2018
ISBN: 9789085301752
Prijs: € 25,00


Samenvatting

Drie koningen uit het Huis Oranje-Nassau regeerden tussen 1813 en 1890 over Nederland: Willem I (1813-1840), Willem II (1840-1849) en Willem III (1849-1890). Hun historische reputaties lopen uiteen. Willem I, als enige van de drie opgenomen in de Historische Canon van Nederland, geldt als een van de grondleggers van onze staat. De Koning-Koopman zou zijn onderdanen hebben opgestoten in de vaart der volkeren; het is wat veel eer. Willem II wordt herinnerd als de Held van Waterloo. In 1848 zou hij zijn conservatieve denkbeelden abrupt hebben ingeruild voor liberale overtuigingen. Het eerste klopt, het tweede is een mythe. Willem III heeft een bedroevende reputatie: de vorst staat bekend als ‘koning Gorilla’, naar de titel van het schotschrift dat radicale socialisten publiceerden. Maar zo moeizaam als zijn verhouding tot zijn ministers was, zo ontspannen ging hij met zijn onderdanen om.

Wie waren deze koningen werkelijk? In dit hoorcollege bespreken de auteurs van de koningsbiografieën de drie vorsten in alle complexiteit van hun tijd, hun positie en hun persoonlijkheid. Zij zullen ingaan op de Europese context waarbinnen de dynastie functioneerde, op de ontwikkeling van de constitutionele monarchie in deze door revolutie en oorlog gekenmerkte periode, op hun regeringsdaden en op de beeldvorming rond hun koningschap.

Download de synopsis van het hoorcollege Drie Oranjekoningen

Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking met HOVO Amsterdam.Inhoudsopgave


College 1. Koning Willem I (1772-1843)

H1. Een koningsleven

H2. Erfprins in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: 1772-1795

H3. Dolende vorst: 1795-1813

H4. Koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: 1813/15-1830

H5. De natie van Noord en de natie van Zuid, Nederland en België: 1828-1839

H6. Abdicatie en levensavond: 1837-1843

 

College 2. Willem II (1792 – 1849)

H7. Een jeugd in ballingschap: 1792-1813

H8. Prinsenkoorts: 1813-1830

H9. Verdriet om België: 1830-1840

H10. Een romantische koning: 1840-1848

H11. Conservatief of liberaal? 1848-1849

 

College 3. Willem III (1817 – 1890)

H12.. Koning in opleiding: -1817-1840

H13. Oorlog met de grondwet: 1840-1853

H14. Restauratie zonder resultaat: 1853-1869

H15. Toen wendde hij zich af, en vrat zich op van spijt: 1839-1877

H16. De oude vorst: 1877-1890


Over de spreker: Koch, Jeroen | Meulen, Dik, van der | Zanten, Jeroen, van

Jeroen van Zanten promoveerde in 2004 in Leiden op de politieke cultuur in Noord-Nederland ten tijde van Willem I. Hij is als docent Nederlandse Geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Van Zanten heeft verschillende boeken gepubliceerd. Zo verscheen van hem de biografie Koning Willem II 1792-1849 (2013) en Waterloo (2015).