Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe - hoorcolleges Home Academy

Edgar Allan Poe

Een hoorcollege over zijn leven, ideeën en werk

Door: Bendegem, Jean Paul, Van | Braeckman, Johan | Vitalski

Luisterduur: 4 uur 27 minuten
Datum uitgave: 06/09/2022
ISBN: 9789085302384
Prijs: 20,00


Samenvatting

Edgar Allan Poe (1809-1849) was een Amerikaanse dichter, schrijver van korte verhalen, romanschrijver, literair criticus, toneelschrijver en uitgever. Hij was een toonaangevend figuur uit de Amerikaanse romantiek. Poe is vooral bekend om zijn poëzie en korte verhalen, met name die over het mysterieuze en het macabere. Met zijn drie verhalen over C. Auguste Dupin wordt hij ook beschouwd als de uitvinder van de detectiveroman. Zijn werk is een voorafschaduwing van de genres horror, sciencefiction en fantasy. Poe had een intens en merkwaardig leven en was een van de eerste Amerikaanse schrijvers die van zijn pen probeerde te leven.

De invloed van Poe was en blijft groot, zowel in de Verenigde Staten als in de hele wereld. Jean Paul Van Bendegem, Johan Braeckman en Vitalski behandelen in dit hoorcollege Poe’s bijzondere leven, zijn ideeën en werken en de invloed daarvan op de wereldliteratuur, maar ook op andere gebieden zoals de filosofie en de cryptografie. Hij wordt gerangschikt onder de meest opmerkelijke schrijvers van de negentiende-eeuwse Amerikaanse literatuur.

Download de bijlage bij het hoorcollege Edgar Allan Poe.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. De Corridor.


Inhoudsopgave


H1. Een intens en merkwaardig leven (V)
H2. Poe als cryptograaf en de geschiedenis van de cryptografie in de literatuur (JPvB)
H3. Het vervolg van Poe’s intense en merkwaardige leven (V)
H4. Het mysterie van de dood van E.A. Poe (JB)
H5. De verhalenwaaier van E.A. Poe (JPvB)
H6. C. Auguste Dupin en de geschiedenis van de detectiveroman (JB)
H7. The Raven. Inhoud, betekenis en invloed (V)
H8. Poe, kosmologie en de donkere nacht (JPvB)
H9. Poe en de Amerikaanse filosofie (JPvB)
H10. Poe als literair criticus (V)
H11. De invloed van E.A. Poe op horror en sciencefiction (JB)


Over de sprekers: Bendegem, Jean Paul, Van | Braeckman, Johan | Vitalski

Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem is filosoof en wiskundige. Thans is hij emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie waarvan hij directeur was. Hij is nog steeds de uitgever van het logica-tijdschrift Logique et Analyse. Van zijn hand verschenen diverse werken, waaronder Over wat ik nog wil schrijven, Hamlet en entropieDe vrolijke atheïstElke drie seconden , Verdwaalde stad – Filosoferen langs straten en pleinen, Wijs, grijs & puber – pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior en Geraas & geruis – een pleidooi voor imperfectie.
Samen met Ignaas Devisch schreef hij Doordenken over dooddoeners en tezamen met Caroline Pauwels en Pat Donnez, het interviewboek WonderlustDe kunst van een mooi leven.

Meer informatie over Jean Paul Van Bendegem is te vinden op jeanpaulvanbendegem.be