Erasmus

Erasmus

Erasmus

Een hoorcollege over zijn leven, oeuvre en de invloed van zijn denken

Door: Trapman, Hans

Luisterduur: 4 uur
Datum uitgave: 2013
ISBN: 9789085308911
Prijs: € 25,00


Samenvatting

Desiderius Erasmus (ca. 1466 – 1536) dankt zijn roem vooral aan de Lof der Zotheid, de satire waarin hij allerlei menselijke zotheden aan de kaak stelt. Zijn oeuvre omvat echter nog circa honderd andere geschriften. Daarin gaat het over taal en stijl, opvoeding en onderwijs, etiquette en ethiek, bijbel en kerk. Erasmus trad op als zelfbewust vernieuwer die zijn voorbeelden zocht in het verleden: de klassieke oudheid en het vroege christendom. Trapman belicht hoe Erasmus literaire, morele en religieuze elementen met elkaar wist te verbinden in zijn streven om cultuur, maatschappij en kerk te vernieuwen. Ook behandelt hij de reacties van tijdgenoten en latere generaties op zijn veelzijdige oeuvre.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Leiden.

Bij het hoorcollege hoort een synopsis, deze kunt u hier downloaden.Inhoudsopgave


College 1. De Jonge Erasmus

H 1: Een CV dat vragen oproept

H 2: Brieven van een jonge monnik

H 3: Tegen de barbaren; het ideale onderwijs

 

College 2. Boeken die Europa veroveren

H 4: Handboek van de christenstrijder

H 5: Spreekwoorden

H 6: Gesprekken en Lof der Zotheid

 

College 3. het wezen van het christendom

H 7: Het Nieuwe Testament: object van filologisch onderzoek en bron van vroomheid

H 8: Hoe te regeren? Erasmus’ vorstenspiegel

H 9: Essentie of bijzaak? De vrije wil bij Erasmus en Luther

 

College 4. Polemiek en tolerantie

H 10: Polemieken met medekatholieken, protestanten en taalpuristen

H 11: Ketters, Joden en Turken

H 12: Het moderne Erasmusbeeld; is Erasmus nog actueel?

 


Over de spreker: Trapman, Hans

Prof. dr. Hans Trapman is emeritus bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Trapman is gespecialiseerd op het gebied van de intellectuele geschiedenis van ca. 1500 tot 1700. De bestudering van het gedachtengoed van Desiderius Erasmus speelt in zijn wetenschappelijke werk een centrale rol. Hij was lange tijd betrokken bij de uitgave van Erasmus’ Opera Omnia (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, KNAW).

Hij publiceerde onder meer De Hollandse jaren van Hugo de Groot, 1583-1621 (1996, ed. with H.J.M. Nellen), De Summa der godliker scrifturen, 1523 (1978), een bundel cultuurhistorische opstellen Het Land van Erasmus (1999) en Wijze Dwaasheid. Vijfhonderd jaar Lof der Zotheid in Nederland (2011).