Filosofen van de 20e eeuw

Filosofen van de 20e eeuw

Filosofen van de 20e eeuw

Een hoorcollege over acht moderne denkers

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 8 uur en 46 minuten
Datum uitgave: 2005
ISBN: 9789085309864
Prijs: € 35,00


Samenvatting

De twintigste eeuw heeft een vrijwel onuitputtelijke rijkdom aan filosofische ideeën opgeleverd. Er leefden in deze eeuw meer filosofen dan in alle voorgaande eeuwen tezamen. Deze serie colleges maakt deze rijkdom zichtbaar aan de hand van acht vooraanstaande denkers en de wijsgerige stromingen die ze vertegenwoordigen. Aan bod komen Russell, Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Reichenbach, Sartre, Popper en Van Orman Quine.

Deze uitgave kwam tot stand i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.

Download de synopsis van Filosofen van de 20e eeuw.Inhoudsopgave


College 1. Betrand Russell (1872 – 1970)
College 2. Edmund Husserl (1859 – 1938)
College 3. Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951)
College 4. Martin Heidegger (1889 – 1976)
College 5. Hans Reichenbach (1891 – 1953)
College 6. Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)
College 7. Karl Popper (1902 – 1994)
College 8. Willard Van Orman Quine (1908 – 2000)


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?

 


Recensies

Home-Academy, uitgever van hoorcolleges op cd, heeft met het inhuren van Herman Philipse een gouden greep gedaan. Philipse, hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht en Oxford, is niet alleen een scherpzinnig filosoof, hij is ook een begnadigd docent. In deze tweede reeks van acht hoorcolleges, opgenomen op acht cd's van ongeveer een uur, behandelt hij filosofen uit de 20e eeuw, respectievelijk Russell, Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Reichenbach, Sartre, Popper en Quine. Daarbij krijgen met name logica, kentheorie en wetenschapsleer veel aandacht. De inhoud van de colleges is uitermate verantwoord en didactisch van hoog niveau, de stem is helder en prettig om naar te luisteren. Vakkennis is voor de luisteraar niet vereist. Het valt te hopen dat de reeks wordt voortgezet.
Dr. D.G. van der Steen, NBD|Biblion
 

Bron: NBD|Biblion