Filosofen van de 20e eeuw

Filosofen van de 20e eeuw

Filosofen van de 20e eeuw

Een hoorcollege over acht moderne denkers

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 8 uur 46 minuten
Datum uitgave: 09/09/2005
ISBN: 9789085309864
Prijs: 35,00


Samenvatting

De twintigste eeuw heeft een vrijwel onuitputtelijke rijkdom aan filosofische ideeën opgeleverd. Er leefden in deze eeuw meer filosofen dan in alle voorgaande eeuwen tezamen. Deze serie colleges maakt deze rijkdom zichtbaar aan de hand van acht vooraanstaande denkers en de wijsgerige stromingen die ze vertegenwoordigen. Aan bod komen Russell, Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Reichenbach, Sartre, Popper en Van Orman Quine.

Download de bijlage bij het hoorcollege Filosofen van de 20e eeuw.

Deze uitgave kwam tot stand i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. Betrand Russell (1872 – 1970)
College 2. Edmund Husserl (1859 – 1938)
College 3. Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951)
College 4. Martin Heidegger (1889 – 1976)
College 5. Hans Reichenbach (1891 – 1953)
College 6. Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)
College 7. Karl Popper (1902 – 1994)
College 8. Willard Van Orman Quine (1908 – 2000)


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?