Frankenstein

Frankenstein

Frankenstein

Een hoorcollege over Mary Shelley’s creatie in wetenschaps- en cultuurhistorisch perspectief

Door: Bendegem, Jean Paul, Van | Braeckman, Johan | Vitalski

Luisterduur: 5 uur 19 minuten
Datum uitgave: 27/06/2019
ISBN: 9789085301882
Prijs: 25,00


Samenvatting

Mary Shelley (1797-1851) leidde een tragisch leven. Ze verloor drie kinderen en haar man, de dichter Percy Bysshe Shelley, die op dertigjarige leeftijd verdronk. Ze beheerde diens literaire nalatenschap, schreef meerdere biografische essays en in totaal vijf romans, waarvan Frankenstein verreweg de beroemdste is. Deze roman heeft als ondertitel The Modern Prometheus en is meer dan 200 jaar geleden voor het eerst gepubliceerd. De naam Frankenstein verwijst naar de naam van de persoon die het monster schiep en wordt gerekend tot de traditie van de gothic novel. Opvallende kenmerken van deze romans waren: geheimzinnigheid, verderf, verval, geesten, vampiers en krankzinnigheid. Maar Frankenstein wordt ook gezien als het eerste voorbeeld van sciencefiction. Met thema’s als het gevaar van de wetenschap en de rol van wetenschappers, over scheppingsdrang en bovenal over het leven zélf, als biologisch fenomeen.

Jean Paul Van Bendegem, Vitalski en Johan Braeckman bespreken in dit hoorcollege het leven en meesterwerk van Mary Shelley en gaan daarbij uitgebreid in op de cultuurhistorische, wetenschappelijke en filosofische aspecten van haar creatie en de periode waarin het tot stand is gekomen.

Download de bijlage bij het hoorcollege Frankenstein.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. De Corridor.


Inhoudsopgave


College 1. De Verlichting en de Romantiek
H1. De Verlichting (JB)
H2. De Romantische reactie (JPvB)
H3. De origine van Mary Shelley (V)

 

College 2. Mary Shelley: een turbulent leven
H4. De schaking (V)
H5. De origine van Frankenstein (V)
H6. Vorm en inhoud van Frankenstein, Or The Modern Prometheus (JPvB)

 

College 3. Wetenschappelijke achtergronden
H7. De chemische revolutie (JPvB)
H8. De ontdekking en beheersing van elektriciteit (JPvB)
H9. De levensvonk: over vitalisme en spontane generatie (JB)

 

College 4. Meer wetenschappelijke achtergronden
H10. Geneeskunde en anatomie (JB)
H11. Het brein en de geest van het monster (JB)

 

College 5. Frankensteins plaats in de literatuur- en filmgeschiedenis
H12. Literaire verwijzingen in Frankenstein: van Genesis tot Goethe (JPvB)
H13. Frankenstein in Hollywood (V)

 

College 6. De meervoudige betekenis van het monster
H14. Wie of wat is het monster in Shelley’s verhaal? De historische en filosofische betekenis van monsters (JB)
H15. Iconografie van Frankenstein, the mad scientist of niet? (JPvB)


Over de sprekers: Bendegem, Jean Paul, Van | Braeckman, Johan | Vitalski

Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem is filosoof en wiskundige. Thans is hij emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie waarvan hij directeur was. Hij is nog steeds de uitgever van het logica-tijdschrift Logique et Analyse. Van zijn hand verschenen diverse werken, waaronder Over wat ik nog wil schrijven, Hamlet en entropieDe vrolijke atheïstElke drie seconden , Verdwaalde stad – Filosoferen langs straten en pleinen, Wijs, grijs & puber – pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior en Geraas & geruis – een pleidooi voor imperfectie.
Samen met Ignaas Devisch schreef hij Doordenken over dooddoeners en tezamen met Caroline Pauwels en Pat Donnez, het interviewboek WonderlustDe kunst van een mooi leven.

Meer informatie over Jean Paul Van Bendegem is te vinden op jeanpaulvanbendegem.be