Geschiedenis van de geneeskunde en de zorg

Geschiedenis van de geneeskunde en de zorg - hoorcolleges Home Academy

Geschiedenis van de geneeskunde en de zorg

Een hoorcollege over medische kennis, behandelingen, praktijken en beroepen, toen en nu

Door: Huisman, Frank

Luisterduur: 7 uur 12 minuten
Datum uitgave: 27/02/2024
ISBN: 9789085302612
Prijs: 25,00


Samenvatting

De medische geschiedenis biedt een gelegenheid tot reflectie op de theorie en de praktijk van geneeskunde en gezondheidszorg. De medisch historicus richt zich op het in kaart brengen en duiden van lange termijn ontwikkelingen in geneeskunde en zorg. Hoe werd de primaire taak van een arts in de loop van de tijd bezien? Welke doelen streefde hij na in de behandeling van patiƫnten? Op welke manier werd kennis over het menselijk lichaam vergaard, zowel in gezondheid als in ziekte? Wat was de rol van de overheid in de gezondheidszorg, zowel in de preventieve als de curatieve zorg?

In de eerste collegereeks worden capita selecta uit de medische geschiedenis behandeld, waaronder de diverse denkstijlen in de geneeskunde, de medische professie, de arts -patiƫntrelatie, public health en de dood.

In de tweede collegereeks worden inzichten uit de eerste colleges gebruikt om te komen tot een beter begrip van de hedendaagse uitdagingen. Enerzijds leven we nu langer en gezonder dan ooit en beschikken we over veel medische kennis. Anderzijds is er sprake van groeiende schaarste, van ongelijke toegang tot de zorg en van een obsessie met gezondheid. Hoe is die paradox te verklaren? Frank Huisman plaatst deze vragen en problemen in historisch perspectief.

Download de bijlage bij het hoorcollege Geschiedenis van de geneeskunde en zorg.


Inhoudsopgave


Collegereeks 1. Capita selecta uit de medische geschiedenis
Inleiding op het hoorcollege: over medische geschiedenis
College 1. Holisme: antieke wortels
College 2. Reductionisme: de moderne geneeskunde
College 3. De medische professie: van iatros tot zorgmanager
College 4. De arts-patiƫntrelatie: medemens of object?
College 5. De dood en de grenzen van de geneeskunde
College 6. Public health en de doelen van de geneeskunde

 

Collegereeks 2. Historische perspectieven op hedendaagse uitdagingen in de geneeskunde en de zorg
College 7. De relatie tussen burger-patiƫnt, zorgverlener en de overheid
College 8. Het vertrouwen in de medische wetenschap
College 9. Over lokale, nationale en mondiale gezondheidsverschillen
College 10. Inzet en rol van medische technologie in de zorg
College 11. Doelen, grenzen en beheersbaarheid van de gezondheidszorg
College 12. De geestelijke gezondheid bedreigd: care, custody or cure?
College 13. Covid-19: verleden, heden en toekomst van pandemieƫn


Over de spreker: Huisman, Frank

Prof. dr Frank Huisman was als hoogleraar medische geschiedenis verbonden aan het UMC Utrecht en als universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft veel gepubliceerd over de Nederlandse gezondheidszorg, zowel in de vroegmoderne als in de moderne periode, en over medische historiografie. Hij was jarenlang voorzitter van de European Association for the History of Medicine and Health en ging in 2023 met emeritaat. Momenteel werkt hij aan een boek over het ontstaan van de moderne gezondheidszorg tussen de tijd van Thorbecke en de Tweede Wereldoorlog.