Godsdienstfilosofie

Godsdienstfilosofie - hoorcolleges Home Academy

Godsdienstfilosofie

Een hoorcollege over religie tussen wonder en wetenschap

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 9 uur en 8 minuten
Datum uitgave: 2006
ISBN: 9789085309857
Prijs: € 35,00


Samenvatting

Hoorcollege Godsdienstfilosofie

Wat is godsdienst? Hoe verhoudt de godsdienst zich tot wetenschappelijke kennis? Wat zijn de wetenschappelijke verklaringen van het verschijnsel godsdienst? Herman Philipse behandelt in deze serie hoorcolleges de verschillende waarheidscriteria, openbaringen, het debat over Intelligent Design en de fundering van de moraal.

Bij het hoorcollege hoort een synopsis, deze kunt u hier downloaden

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.Inhoudsopgave


College 1. De diversiteit van godsdiensten

H1. Prolegomena

H2. De definitie van Godsdienst

H3. Het primaat van de godsdienstfilosofie

 

College 2. De geloofwaardigheid van openbaringen

H4. Interpretatie van openbaringen: een Pyrrhoonse Crisis

H5. Interpretatie van openbaringen: een Scaliaans Dilemma

H6. Openbaringspathologie en Cognitieve Dissonantie

 

College 3. De waarschijnlijkheid van wonderen

H7. David Hume’s “Of Miracles”

H8. Is Hume’s argumentatie een “Abject Failure”?

H9. De opstanding Christi als voorbeeld van “Collaborative Storytelling”

 

College 4. Natuurlijke theologie, van Paulus tot Wittgenstein

H10. A priori argumenten: het ontologisch godsbewijs

H11. a posteriori argumenten: cosmologische en teleologische

H12. De vlucht in het irrationele

 

College 5. Natuurlijke theologie: de Bayesiaanse benadering

H13. De Bayesiaande strategie van Richard Swinburne

H14. Ondergedetermineerdheid en het Eenvoudsbeginsel

H15. De sleutelrol van religieuze ervaring

 

College 6. Religie en Evolutie: het debat over Intelligent Design

H16. Voorgeschiedenis: van Plato tot Hume, Paley en Darwin

H17. De recente wederopstanding van het fysico-teleologische argument

H18. De nieuwe kleren van de keizer

 

College 7. De fundering van de moraal: religie of wetenschap?

H19. Klassieke funderingspogingen: een overzicht

H20. Het A-B-C model van verklaren en rechtvaardigen

H21. Morele uitdagingen voor de 21ste eeuw

 

College 8. De wetenschappelijke verklaring van godsdienst

H22. De veelsoortigheid van verklaringen

H23. Religie: groepsfunctioneel, bijproduct, of parasiet?

H24. Evaluatie van evolutionistische verklaringspogingen

 

 


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?

 


Recensies

NBD-BIBLION
In duidelijk verstaanbare en heldere - soms toch iets aan de rappe kant uitgesproken - teksten, gaat Herman Philipse op fundamentele wijze in op een heel breed gebied van vragen en onderwerpen die met het zo aan alles rakende fenomeen dat godsdienst is, te maken hebben. Een boekje geeft de inhoud van de cd's weer. Een mooi geheel voor een ieder die interesse heeft voor fundamenteel nadenken over religie.
F.M. Boon

Bron: NBD-BIBLION