Humanisme

Humanisme - hoorcolleges Home Academy

Humanisme

Een hoorcollege over vrijdenken, atheïsme, politiek en moraal

Door: Cliteur, Paul

Luisterduur: 3 uur 26 minuten
Datum uitgave: 27/05/2007
ISBN: 9789085309895
Prijs: 25,00


Samenvatting

“Wat is humanisme? Vanuit welke cultuur en filosofie is het humanisme ontstaan en hoe heeft de humanistische gedachte vorm gekregen? In dit hoorcollege wordt een beeld gegeven van het humanisme aan de hand van vier thema’s die in de humanistische traditie een belangrijke rol spelen. athe├»sme, vrijdenken, de scheiding van moraal en religie en het ideaal van de religieus neutrale staat. Op meeslepende wijze toont Paul Cliteur de blijvende betekenis van het humanisme in de mondiale cultuur.

Download de bijlage bij het hoorcollege Humanisme.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. Atheïsme
H1. Humanisme: een inleiding
H2. Atheïsme
H3. Agnosticisme

 

College 2. Vrijdenken
H4. De eerste pijler van het vrijdenken: religie heeft ook schaduwkanten
H5. De tweede pijler van het vrijdenken: vrijheid van meningsuiting als ideaal
H6. Kritiek op vrijdenken

 

College 3. De scheiding van moraal en religie
H7. Betekent “van God los” ook los van de moraal?
H8. Problemen met de goddelijke bevelstheorie van de moraal
H9. Autonome moraal

 

College 4. De scheiding van kerk en staat
H10. James Madison en de Federalist Papers
H11. Vier modellen van denken over religie en staat
H12. Bezwaren tegen de religieus neutrale staat


Over de spreker: Cliteur, Paul

Prof. dr. Paul Cliteur is als emeritus hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap verbonden aan de Universiteit van Leiden. Hij studeerde filosofie en rechten aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Hij is actief binnen de Humanistische beweging. Tussen 1993 en 1995 was hij voorzitter van het Humanistisch Verbond. Paul Cliteur heeft vele werken op zijn naam staan, waaronder Geschiedenis van het Humanisme en God houdt niet van vrijzinnigheid.