James Joyce

Hoorcollege James Joyce

James Joyce

Een hoorcollege over zijn leven, oeuvre en zijn meesterwerk Ulysses

Door: Lernout, Geert

Luisterduur: 4 uur 58 minuten
Datum uitgave: 06/10/2017
ISBN: 9789085301707
Prijs: 25,00


Samenvatting

De Ierse schrijver James Joyce was één van de grootste auteurs van de 20ste eeuw. Zijn werk was van grote invloed op de wereldliteratuur. Zijn bekendste en belangrijkste roman Ulysses (1922) wordt algemeen beschouwd als een van de hoogtepunten van de moderne literaire beweging. In dit hoorcollege bespreekt Geert Lernout het leven en werk van deze literaire gigant, met vooral aandacht voor Ulysses, maar ook voor het vroegere werk zoals A Portrait of the Artist as a Young Man en het bijzonder complexe laatste boek Finnegans Wake.

Download de bijlage bij het hoorcollege James Joyce.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. de Humanistische-Vrijzinnige Vereniging en de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen.


Inhoudsopgave


College 1. De plaats van James Joyce in de Europese literatuurgeschiedenis
H1. Introductie op het leven en werk van Joyce
H2. Een korte geschiedenis van Dublin en Ierland
H3. Joyce’s eerste verhalen

 

College 2. Autobiografie van James Joyce
H4. Het modernisme in de literatuur
H5. Een portret van de kunstenaar als jongeman
H6. Het ontstaan van kunstenaarschap

 

College 3. Het meesterwerk Ulysses: de eerste vier hoofdstukken
H7. Ulysses: een korte introductie
H8. De techniek van de innerlijke monoloog
H9. Kennismaking met Leopold Bloom

 

College 4. Het meesterwerk Ulysses: de hoofdstukken 5 t/m 10
H10. De flaneur: kenmerk van de moderne mens
H11. Ulysses: een vergelijking met de Odyssee
H12. Radicaal portret van de moderne stad

 

College 5. Het meesterwerk Ulysses: de hoofdstukken 11 t/m 15
H13. Een muzikale ouverture
H14. Pastiches van literaire stijlen
H15. Omkering van de dagelijkse werkelijkheid

 

College 6: Het meesterwerk Ulysses: de hoofdstukken 16 t/m 18 en Finnegans wake
H16. De epiloog van Ulysses
H17. Een innerlijke monoloog als postscript
H18. Leven na Ulysses: Finnegans Wake


Over de spreker: Lernout, Geert

Prof. dr. Geert Lernout is emeritus hoogleraar vergelijkende literatuurstudies aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde boeken en wetenschappelijke artikelen over James Joyce, maar ook over vergelijkende literatuur en editiewetenschap. In het Nederlands publiceerde hij een geschiedenis van het boek, en drie boeken over religie en heilige boeken. Hij vertaalde werk van onder meer Samuel Beckett en James Joyce naar het Nederlands en Hans Lodeizen naar het Engels. Hij is lid van de Academia Europaea en sinds juni 2016 president van de International James Joyce Foundation.