Kennis van klimaat

Kennis van klimaat - hoorcolleges Home Academy

Kennis van klimaat

Een hoorcollege over de wetenschappelijke inzichten en de maatschappelijke discussie over klimaatverandering

Door: Kennis van klimaat

Luisterduur: 2 uur 49 minuten
Datum uitgave: 05/10/2020
ISBN: 9789085302087
Prijs: 15,00


Samenvatting

In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen. Ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. De basis van onze kennis is in de 19de eeuw gelegd door bekende en minder bekende natuurkundigen. Toen al werd voorspeld dat de uitstoot van CO2 tot opwarming van de aarde zou leiden, lang voordat het door metingen zou worden bevestigd. Ook in het verre verleden blijkt CO2 vaak een sleutelrol te hebben vervuld in de forse klimaatveranderingen die de aarde heeft doorgemaakt. De huidige opwarming gaat naar verhouding pijlsnel en wordt hoofdzakelijk door menselijke activiteit veroorzaakt.

Bart Verheggen schept duidelijkheid door niet alleen aan te geven wat we zoal weten over klimaatverandering, maar ook hoe we dat weten. Daarnaast reflecteert hij als wetenschapper op de dynamiek van het publieke debat. Waarom stuiten de wetenschappelijke inzichten bij sommige mensen op zoveel weerstand? Veelgehoorde misvattingen over klimaatverandering zullen de revue passeren.

Download de bijlage bij het hoorcollege Kennis van klimaat.

Opgenomen bij Bob Kommer Srudio’s.


Inhoudsopgave


H1. Het broeikaseffect
H2. De rol van CO2Ā in het klimaat
H3. Het klimaat verandert in hoog tempo
H4. Oorzaken van klimaatverandering
H5. Toekomstprojecties
H6. Gevolgen van klimaatverandering
H7. Er zijn dingen die we kunnen doen!
H8. Het maatschappelijk klimaatdebat
H9. Kenmerken van wetenschapsontkenning
H10. Wetenschappelijke consensus
H11. Klimaatverandering in de media


Over de spreker: Kennis van klimaat

In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen. Ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. De basis van onze kennis is in de 19de eeuw gelegd door bekende en minder bekende natuurkundigen. Toen al werd voorspeld dat de uitstoot van CO2 tot opwarming van de aarde zou leiden, lang voordat het door metingen zou worden bevestigd. Ook in het verre verleden blijkt CO2 vaak een sleutelrol te hebben vervuld in de forse klimaatveranderingen die de aarde heeft doorgemaakt. De huidige opwarming gaat naar verhouding pijlsnel en wordt hoofdzakelijk door menselijke activiteit veroorzaakt.

Bart Verheggen schept duidelijkheid door niet alleen aan te geven wat we zoal weten over klimaatverandering, maar ook hoe we dat weten. Daarnaast reflecteert hij als wetenschapper op de dynamiek van het publieke debat. Waarom stuiten de wetenschappelijke inzichten bij sommige mensen op zoveel weerstand? Veelgehoorde misvattingen over klimaatverandering zullen de revue passeren.

Download de bijlage bij het hoorcollege Kennis van klimaat.

Opgenomen bij Bob Kommer Srudio’s.