Kruistochten

Kruistochten - hoorcolleges Home Academy

Kruistochten

Een hoorcollege over de strijd om het Heilige Land

Door: Leupen, Piet

Luisterduur: 3 uur en 51 minuten
Datum uitgave: 2007
ISBN: 9789085309963
Prijs: € 25,00


Samenvatting

In 1095 startte een serie op geloof geïnspireerde militaire campagnes om het Heilige Land te heroveren: de kruistochten. Tussen de 11e en 13e eeuw trokken vanuit heel Europa honderdduizenden mensen richting Jeruzalem om de stad te bevrijden van de moslims. Hoe waren deze kruistochten ontstaan en hoe werden ze georganiseerd? Waarom vonden deze kruistochten in het Europa van de Middeleeuwen zoveel voedingsbodem? Piet Leupen laat in zijn college de vele aspecten van de kruistochten zien; de bloedige strijd, maar ook het ontstaan van beroemde ridderordes zoals die van de Tempeliers.

Bij het hoorcollege hoort een synopsis, deze kunt u hier downloaden.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Crea Studium Generale UvA.Inhoudsopgave


College 1

H1. Het ontwaken van het Westen: de elfde eeuw
H2. Economische expansie
H3. Godsvrede en kruistochtgedachte

 

College 2

H4. Een kans voor de kansarmen
H5. De leider van de christenheid
H6. Vele wegen naar Jeruzalem : de eerste kruistocht


College 3

H7. De inname van de heilige stad, ontstaan van de kruisvaardersstaten
H8. Tempeliers en hospitaalridders
H9. De nobele tegenstander: Saladin en de val van de Stad

 

College 4
H10. Nieuwe pogingen tot herovering: de vierde kruistocht
H11. De Heer der Wereld en de Allerchristelijkste Koning op weg
H12. Een lange nachtkaars


Over de spreker: Leupen, Piet

Prof. dr. Piet Leupen is emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Enkele specialisaties zijn stadsontwikkeling en koningschap in de Middeleeuwen. Hij heeft diverse publicaties op het terrein van zijn vakgebied op zijn naam staan, waaronder het boek Het meetlint over Jeruzalem. Bij Home Academy verschenen van hem de hoorcolleges op audio-cd Kruistochten en Het Tapijt van Bayeux.


Recensies

Hans Geybels (e-wolf)


Dit luisterboek bevat een 12-tal hoorcolleges van Piet Leupen, een gereputeerde Nederlandse mediëvist, alles tezamen goed voor een viertal uur luistergenot. Leupen raakt een thema aan dat populair blijft omwille van de (gezonde en ongezonde) fascinatie die ervan blijft uitgaan: de kruistochten. De kruistochten hebben immers zeer diverse reacties ontlokt. In het Oosten worden ze al vrij vroeg beschouwd als een eerste, verwerpelijke uiting van westers expansionisme en arrogantie. In het Westen werden ze in de 19e eeuw opgehemeld om een eeuw later volledig verworpen te worpen. Leupen zet meteen de toon met een iets genuanceerder oordeel: “Het berispen van het verleden vanuit een totaal ander moreel standpunt in het heden, draagt echter niet bij aan een beter verstaan van dat verleden. ”


Het citaat is typerend voor de hele reeks van colleges, die worden gekenmerkt door een grote zin voor nuance en een grote vrees voor veroordeling. Wat dat betreft gaat het om een echte verademing binnen het genre van de geschiedschrijving over de kruistochten. Niet alleen de kwaliteit blijft gewaarborgd, ook het overzicht zelf is gebalanceerd. Leupen vat aan met de redenen van de kruistochten (de nood aan economische expansie, de veranderde vroomheidsidealen, kansen voor kansarmen, de toegenomen macht van de kerkelijke overheden en de paus in het bijzonder…). Naast een beschrijving van alle kruistochten, vestigt de mediëvist ook de aandacht op ‘randfenomen’, zoals de oprichting van de tempeliers en de hospitaalridders, het vermeende belang van Godfried van Bouillon enz. De anekdotes hier en daar breken de ernst, en dat is nodig om de aandacht gaande te houden. Wie luistert, is immers wat sneller afgeleid dan wie leest.


De cd's worden begeleid door een klein boekje dat een korte samenvatting biedt van de lezingen. Jammer is wel dat er enkel een wazig Engels kaartje aanwezig is. De colleges zijn echter zeer toegankelijk en geschikt voor al wie geïnteresseerd is.

Bron: Hans Geybels (e-wolf)