Macht der edelen

Macht der edelen - hoorcolleges Home Academy

Macht der edelen

Een hoorcollege over de geschiedenis van de Nederlandse adel, van de middeleeuwen tot nu

Door: Schimmelpenninck van der Oije, Coen

Luisterduur: 5 uur 6 minuten
Datum uitgave: 03/04/2013
ISBN: 9789085308928
Prijs: 25,00


Samenvatting

In alle maatschappijen manifesteren zich groepen personen met macht en aanzien, een verschijnsel dat een erfelijk karakter krijgt. Maar hoe is de adel in Europa ontstaan en welke vorm heeft hij in Nederland gekregen?

In dit college behandelt Coen Schimmelpenninck de historische ontwikkeling en betekenis van de adel in Nederland, van de middeleeuwen tot nu. Met aandacht voor onderwerpen als het leenstelsel, de standen, de ridderschappen en de leef- en bestuurscultuur in de loop der eeuwen. Ook kijkt hij naar het bestaan van adel in het huidige Nederland, naar onderwerpen als overerving, de huidige ridderlijke orden, de Wet op de Adeldom, heraldiek en de verschillen met andere Europese landen.

Download de bijlage bij het hoorcollege Macht der edelen.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. de Studium Generale Universiteit Delft.


Inhoudsopgave


College 1. Adel in de middeleeuwen
H1. Inleiding: adeldom dankzij voorvaderen of door eigen verdiensten?
H2. Adel in ons land in de middeleeuwen
H3. Verhouding vorst en adel in de middeleeuwen: een wisselend beeld

 

College 2. Adel in de Republiek der Verenigde Nederlanden
H4. Adel in de Republiek der Verenigde Nederlanden
H5. Adel in de overige gewesten tijdens de Republiek
H6. Adellijke bastaarden. Keuze van de echtgenote

 

College 3. Adelsgeschiedenis vanaf 1795 tot heden
H7. Adel in de Bataafs-Franse tijd: 1795-1813
H8. Adelsgeschiedenis 1814-1848: adelstand
H9. Adelsgeschiedenis van 1848 tot heden

 

College 4. Ridderlijke orden. Wapen- en vlaggenkunde. Betekenis van de adel nu
H10. Ridderlijke orden toen en nu
H11. Wapenkunde en vlaggenkunde: vorst en adel
H12. Wie is van adel? Wat betekent adel nu?


Over de spreker: Schimmelpenninck van der Oije, Coen

Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije studeerde rechten met hoofdvakken rechtsgeschiedenis en staatsrecht in Utrecht. Hij was gemeentearchivaris in Zutphen en Rotterdam en later directeur van het Historisch Museum en het Maritiem Museum te Rotterdam. Van 1991 tot 2015 was hij voorzitter van de Hoge Raad van Adel.