Mensenrechten

Mensenrechten - hoorcolleges Home Academy

Mensenrechten

Een hoorcollege over de geschiedenis, filosofie, theorie en praktijk

Door: Stapert, Bart

Luisterduur: 1 uur 7 minuten
Datum uitgave: 19/09/2008
ISBN: 9789085309604
Prijs: 27,50


Samenvatting

Guantanamo Bay, vrouwenbesnijdenis, verdwijningen, massamoorden en religieus geweld: dagelijks worden wereldwijd de rechten van de mens geschonden. Toch is er veel gewonnen sinds de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaardden. Maar, recht hebben is nog altijd niet hetzelfde als recht krijgen. In deze serie hoorcolleges illustreren wetenschappers en deskundigen uit de praktijk aan de hand van concrete voorbeelden welke kracht er uitgaat van mensenrechten, maar ook welke beperkingen het recht kent.

Deze serie is opgenomen i.s.m. Amnesty International Nederland ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Onder regie van Bart Stapert (Amnesty International, AI), hebben diverse sprekers bijgedragen aan deze uitgave, te weten: Paul Cliteur (Universiteit Leiden), Lars van Troost (AI), Edouard Nazarski, (AI), Liesbeth Zegveld (Universiteit Leiden), Rikki Holtmaat (Universiteit Leiden), Ineke Boerefijn (Universiteit Utrecht) en Heikelien Verrijn Stuart (journalist).

Download de bijlage bij het hoorcollege Mensenrechten.

Deze uitgave kwam tot stand i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


H1. Filosofie van de mensenrechten (Paul Cliteur)
H2. Ontwikkelingen van 1948 tot heden: het juridisch kader (Bart Stapert)
H3. Mensenrechten in de internationale betrekkingen (Lars van Troost)
H4. De doodstraf (Bart Stapert)
H5. Vluchtelingen, migranten en mensenrechten (Eduard Nazarski)
H6. “Mijn” God botst “jouw” vrijheid (Paul Cliteur)
H7. Oorlog om vrede af te dwingen? (Liesbeth Segveld)
H8. Het strafrecht kent geen grenzen meer (Heikelien Verrijn Stuart)
H9. All (wo)men are created equal (Rikki Holtmaat)
H10. Ook bij u thuis? (Ineke Boerefijn)
H11. Vrijheid versus veiligheid (Lars van Troost)
H12. Hoe verder? De toekomst van de mensenrechten (Bart Stapert)


Over de spreker: Stapert, Bart

Onder regie van Bart Stapert, advocaat en voorzitter van Amnesty International (AI), hebben diverse sprekers bijgedragen aan de uitgave Mensenrechten, te weten: Paul Cliteur (Universiteit Leiden), Lars van Troost (AI), Edouard Nazarski, (AI), Liesbeth Zegveld (Universiteit Leiden), Rikki Holtmaat (Universiteit Leiden), Ineke Boerefijn (Universiteit Utrecht) en Heikelien Verrijn Stuart (journalist).