Ons genoom

Ons genoom - hoorcolleges Home Academy

Ons genoom

Een hoorcollege over het teruglezen van evolutie uit DNA

Door: Bosse, Mirte

Luisterduur: 1 uur 8 minuten
Datum uitgave: 23/09/2019
ISBN: 9789085301905
Prijs: 10,00


Samenvatting

Het genoom is meer dan een lange sliert aan genetische code waarin staat geschreven hoe een individu eruit moet zien. Zo zien we dat de grenzen tussen verschillende verwante soorten niet altijd zo scherp zijn geweest als we dachten, waardoor we in de moderne mens nog steeds Neanderthaler DNA terugvinden. Welke effecten hebben natuurlijke selectie, DNA mutaties en variaties op onze evolutie? Het genoom laat zich lezen een geschiedenisboek waarin we de geschiedenis en ontwikkeling van onszelf en andere soorten terug kunnen vinden. Die kennis helpt ons het evolutionaire proces beter te begrijpen en soms zelfs met technische middelen een beetje te sturen.

Download de bijlage van het hoorcollege Ons genoom.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. De Rode Hoed.


Inhoudsopgave


College 1. Hoe we demografie kunnen teruglezen in het genoom
H1. Het genoom: een bron aan informatie over onze geschiedenis
H2. Genen en soorten

 

College 2. Hoe we selectie kunnen teruglezen in het genoom
H3. Natuurlijke selectie, mutatie en genetische variatie
H4. Recente evolutie bij koolmezen


Over de spreker: Bosse, Mirte

Dr. Mirte Bosse studeerde biologie (bachelor) en ecologie (master) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Voor haar doctoraat in Animal Breeding and Genomics aan de Wageningen Universiteit stapte ze over op het vakgebied genomica. Haar proefschrift over ‘De hybride natuur van het varkensgenoom’ toont aan wat de impact is van kruising binnen en buiten soortsgrenzen bij varkens en werd cum laude bekroond. Na haar promotie combineerde ze haar beide passies met een postdoc in ecologische genomica aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) waar ze onderzoek doet naar de variatie op het koolmezen-genoom. Ze ontving onlangs een VENI-beurs en werkt nu aan de negatieve impact van inteelt vanuit een genomica-perspectief bij de VU en aan de WUR. De toekomst ligt in de conservatie van soorten, waarbij genomische hulpmiddelen worden gebruikt om bedreigde soorten te conserveren. In 2018 werd Mirte Bosse door het tijdschrift New Scientist genomineerd als een van de beste wetenschappelijke talenten uit Nederland en BelgiĆ«.