Schuld, boete, risico, drama

Schuld, Boete, Risico, Drama

Schuld, boete, risico, drama

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van het strafrecht

Door: Buruma, Ybo

Luisterduur: 10 uur 25 minuten
Datum uitgave: 04/02/2009
ISBN: 9789461495549
Prijs: 25,00


Samenvatting

Welke invloed hebben de risicosamenleving, de dramademocratie en de terrorismebestrijding op het denken over misdaad en straf? Waarom straffen we? Wanneer spreken we van een strafbaar feit? Waar het gaat het in het strafproces om? Wat is een goede jurist? De van de radio en tv bekende strafjurist Prof. mr. Ybo Buruma legt de achtergronden van het strafrechtelijke denken uit om helderheid voor vandaag te scheppen.

Dit hoorcollege is een uitgave van Boekhandel Roelants en is tot stand gekomen in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.


Inhoudsopgave


College 1. Strafrechtelijke cultuurgeschiedenis

H1. Introductie op de collegereeks

H2. Oudere strafrechtgeschiedenis

H3. 1886-1926 – Ethisch strafrecht in een tijd van migratie

H4. 1926-1950 – Autoritaire periode: vriend en vijand

H5. 1950-1970 – Wederopbouw in de zuilenmaatschappij

H6. 1970-1995 – Individualisme: de rechten van de burger

H7. 1995-heden – Risicosamenleving

 

College 2. Waarom straffen wij?

H8. Strafrechtelijk en rechtvaardig straffen

H9. Na 1886 – Liberale ethiek uitgedaagd door de moderne richting

H10. Na 1926 – Autoritair strafrecht: terechtwijzen

H11. Na 1950 – Resocialisatie: paternalisme

H12. Na 1970 – Individualisme en Systeemdenken

H13. Na 1995 – Nieuwe strengheid en Risicodenken

H14. De nieuwe rol van het slachtoffer

 

College 3. Wetenschap en strafrecht: risico

H15. Voorgeschiedenis: Zondaars en Gevaarlijke klassen

H16. Veranderingen in het denken over risico in de 20ste eeuw

H17. Slecht of gevaarlijk: vrije wil en neurobiologie

H18. Opsporing: pre-emptief strafrecht

H19. Vervolging: de keuze tussen strafrecht en hulpverlening

H20. Opzet en schulduitsluiting: hoezo vrije wil?

H21. Maatregelen: forensisch psychiatrische risicoanalyse

H22. Conclusie: risico en strafrecht

 

College 4. Wat is het doel van het strafproces?

H23. Inleiding

H24. Voor 1926 – Discussie over het stelsel

H25. Na 1926 – Autoritaire periode: de ‘universalistische geest’

H26. Na 1950 – Wederopbouw: de ontmoeting met de dader

H27. Na 1970 – Individuele rechten – policing the police

H28. Na 1995 – Twijfels bij de berechting: rechtmatigheid en betrouwbaarheid

H29. Conclusie

 

College 5. Media: Dramademocratie en strafrecht

H30. Ontwikkeling van de media in de 20ste eeuw

H31. Openbaarheid en controle

H32. Privacy in de dramademocratie

H33. Vervolging en bestraffing: verharding

H34. Dramademocratie en vertrouwen in rechtspraak

H35. Conclusie

 

College 6. Wat is een strafbaar feit?

H36. De voorgeschiedenis

H37. Na 1886 – Van liberale ethiek naar confessioneel strafrecht

H38. Na 1926 – Autoritaire bescherming tegen slechtgezinde daders

H39. Na 1950 – Strafrecht als instrument in de maakbare samenleving

H40. Na 1970 – Schade en voorzienbaar gevaar: voorkeur voor strafprocesrecht

H41. Na 1995 – Risicosamenleving: van schade naar gevaarzetting

H42. Conclusie

 

College 7. Internationalisering: Terreurbestrijding en strafrecht

H43. Inleiding

H44. Na 1886 – Anarchisten van de daad

H45. Na 1923 – Nationalistisch terrorisme: zwarthemden

H46. Na 1945 – Antikolonialisme: nationale bevrijding

H47. Na 1968 – Stadsguerilla: anti-imperialisme

H48. Na 1995 – Dramatisch terrorisme: geloofskwesties

H49. Conclusie

 

College 8. Wat is een goede jurist? Rechter, advocaat en officier van justitie

H50. Algemeen

H51. Na 1886 – Beschaafde generalisten

H52 Na 1926 – Eerste specialisering

H53. Na 1950 – Beroep als levensvervulling

H54. Na 1970 – Experts en spokespersons

H55. Na 1995 – Dienstverleners: exactheid

H56. Conclusie: gewetensvolle juristen


Over de spreker: Buruma, Ybo

Prof. mr. Ybo Buruma is een van de bekendste strafjuristen van Nederland. Sedert 1 september 2011 is hij raadsheer in de Hoge Raad. Tot september 2011 was hij hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2005 tot en met 2007 was hij tevens decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Voorts is hij redacteur van het Nederlands Juristenblad.

Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen als opsporingsmethoden, slachtoffers, fraude, zedendelicten, georganiseerde misdaad en de europeanisering van het strafrecht. Daarbij maakt hij niet alleen van juridische, maar ook van sociaal-wetenschappelijke (criminologische) inzichten gebruik.