Van Plato tot Sextus Empiricus

Van Plato Tot Sextus Empiricus

Van Plato tot Sextus Empiricus

Een hoorcollege geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, van de 4e eeuw v.C. tot de 3e eeuw n.C.

Door: Braeckman, Johan

Luisterduur: 12 uur 55 minuten
Datum uitgave: 29/11/2022
ISBN: 9789085302414
Prijs: 40,00


Samenvatting

Dit is deel 2 van de serie Een geschiedenis van de westerse wijsbegeerte en gaat over de periode van de 4de eeuw v.C. tot de 3de eeuw n.C.

Filosoof Johan Braeckman gaat in dit deel uitgebreid in op de levens, werken en filosofie van Plato en Aristoteles. Daarnaast behandelt hij de Hellenistische filosofie├źn, zoals het cynisme, het epicurisme, het sto├»cisme en het scepticisme.

Over de collegeserie Een geschiedenis van de westerwijsbegeerte:

Al minstens 5000 jaar worstelt de mensheid met fundamentele vragen over het leven. Cruciale vragen over ons bestaan en ons wezen worden sinds het begin van de beschaving door bedachtzame mannen en vrouwen overwogen. Vragen als: wat is echt? Wat zou het doel van mijn leven moeten zijn en hoe moet ik dat leiden? Wie of wat is God? Hoe kan er vrijheid zijn in een wereld die wordt bepaald door causale wetten? Wanneer is het legitiem dat een persoon macht heeft over anderen? Wat is gerechtigheid? Waarheid? Goedheid? Schoonheid?
De meest briljante geesten in de geschiedenis concentreerden zich op deze vragen en hun zoektocht naar antwoorden liet ons een intellectuele erfenis van onovertroffen diepte en rijkdom na.
Wijsbegeerte, zegt Braeckman, is de rationele benadering van problemen waarvoor nog geen wetenschappelijke oplossingsmethodes bestaan. Met deze omschrijving als rode draad, neemt hij de luisteraar mee op een intellectueel avontuur door de geschiedenis van het menselijk denken, van de vroegste mythen tot nu.

De hoorcolleges worden door Home Academy in de komende twee jaar opgenomen en in delen uitgegeven.

Bekijk hier de hele serie.

Download de bijlage bij het hoorcollege Van Plato tot Sextus Empiricus.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. De Corridor.


Inhoudsopgave


College 1. Plato (ca. 427-347 v.C.)
H1. Het leven van Plato
H2. PlatoÔÇÖs reizen en oprichting van de Academie
H3. De allegorie van de grot in PlatoÔÇÖs werk Politeia
H4. Platonisme
H5. De staatsvisie van Plato
H6. Evaluatie van PlatoÔÇÖs staatsvisie

 

College 2. Aristoteles (384-322 v.C.)
H7. Het leven van Aristoteles en zijn tijdgenoten
H8. Vervolg van het leven van Aristoteles
H9. Introductie op het werk van Aristoteles
H10. Het biologische werk van Aristoteles
H11. De metafysica van Aristoteles
H12. Kritiek van Aristoteles op zijn voorgangers
H13. De logica van Aristoteles
H14. Meer aspecten van de logica van Aristoteles
H15. Cirkelredeneringen en andere denkfouten
H16. Meer denkfouten, zoals drogredenen en v├│├│roordelen
H17. De ethica van Aristoteles
H18. De deugdethiek van Aristoteles
H19. Over morele dilemmaÔÇÖs

 

College 3. De hellenistische filosofie
H20. Diogenes van Sinope (404-323 v.C.) en het cynisme
H21. Inleiding op de hellenistische filosofie
H22. Inleiding op Epicurus (341-270 v.C.) en het epicurisme
H23. De Epicurist Lucretius (99-55 v.C.) en zijn leerdicht De Rerum Natura
H24. Religie en ethiek bij Epicurus en Lucretius
H25. Over de herontdekking van De Rerum Natura en slotbeschouwingen
H26. Zeno (334-262 v.C.) en het stoïcisme
H27. De natuurtheologische visie van het stoïcisme
H28. De ethiek van het stoïcisme
H29. Seneca (4 v.C.-65 n.C.) en de stoïcijnse idealen
H30. Inleiding op het scepticisme, in de oudheid en nu
H31. De grondlegger van het scepticisme: Pyrrho van Elis (ca 360-270 v.C.)
H32. Sextus Empiricus (ca 150-220 n.C.) en het late scepticisme


Over de spreker: Braeckman, Johan

Johan Braeckman studeerde wijsbegeerte en menselijke ecologie aan de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de University of California. Tot 2024 was hij hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij was ook Socrates hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij auteur en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor Brainfeed doceert hij geregeld tweedaagse masterclasses aan artsen. Onderwerpen zoals Charles Darwin, de evolutietheorie, pseudowetenschappen, bio-ethiek, wetenschap & religie, kritisch denken en de geschiedenis van de Westerse wijsbegeerte liggen hem na aan het hart. Hij publiceerde meerdere boeken, onder meer Darwins moordbekentenis (2001), De Rivier van Herakleitos. Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte (met E. Vermeersch, 2008), De Ongelovige Thomas heeft een Punt (met M. Boudry, 2012), Een zoektocht naar menselijkheid (met D. Verhofstadt, 2021), Fascinerend Leven. Markante figuren en idee├źn uit de geschiedenis van de biologie (met L. Van Speybroeck, 2022) en Ezelsoren. Kanttekeningen bij moeilijke kwesties (2022).

Meer info over Johan Braeckman: https://www.facebook.com/johanbraeckmanofficial/