Verlichting vandaag

Verlichting vandaag - hoorcolleges Home Academy

Verlichting vandaag

Een hoorcollege over verlichtingsfilosofie in multidisciplinair en hedendaags perspectief

Door: Beeckman, Tinneke | Braeckman, Johan | Cloot, Ivan, Van de | Commers, Ronald | Lemmens, Koen | Loobuyck, Patrick | Philipse, Herman

Luisterduur: 6 uur en 55 minuten
Datum uitgave: 2019
ISBN: 9789085301875
Prijs: € 27,50


Samenvatting

De historische Verlichting wordt vandaag zowel verguisd als opgehemeld. Sommigen ontwaren in onze politieke zeden een verlichtingsfundamentalisme, anderen menen dat de idealen van de Verlichting bedreigd worden. In deze serie hoorcolleges worden de verschillende aspecten van de Verlichting belicht en in verband gebracht met hedendaagse problemen en debatten. De zeven deskundigen benaderen het onderwerp vanuit diverse disciplines: historisch, economisch, religieus, sociaal en juridisch. Dit levert een totaalbeeld op van wat de verlichtingsfilosofie inhoudt en hoe deze doorwerkt in onze huidige maatschappij.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen en met het Humanistisch Verbond.

Download de bijlage met uitgebreide biografieën van de sprekers van het hoorcollege Verlichting vandaag.Inhoudsopgave


College 1. Europese verlichtingstendensen in historisch perspectief, door Ronald Commers

H1. Dé Verlichting is een fictie
H2. Het vrije onderzoek en de strijd tegen het gezag
H3. De radicale omkering

 

College 2. Verlichting over wetenschap en godsdienst , door Herman Philipse

H4. Betrouwbare kenbronnen en onderzoeksmethoden
H5. Wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van religies

 

College 3. Verlichting en mensenrechten, door Koen Lemmens

H6. Het ontstaan van het concept mensenrechten
H7. Specifieke en algemene mensenrechten
H8. Vrijheid van meningsuiting

 

College 4. Verlichtingsidealen en economische welvaart, door Ivan van de Cloot

H9. Welvaart en waarden
H10. Waarden als fundamenten voor welvaart
H11. Verlichting en welvaart

 

College 5. Verlichting en vrouwenemancipatie, door Tinneke Beeckman

H12. Introductie en de verlichtingsfilosofie volgens Marcel Gauchet
H13. Verlichting en feminisme: Olympe de Gouges (1748-1793)
H14. Les liaisons dangereuses uit 1782 van Pierre Choderlos de Laclos

 

College 6. Verlichtingsfundamentalisme: een contradictio in terminis?, door Johan Braeckman

H15. Taal en drogredenen
H16. Verlichtingsfundamentalisme en drogredenen

 

College 7. Iedereen verlicht?!, door Patrick Loobuyck

H17. Leren om in vrijheid samen te leven
H18. De liberale rechtsstaat en de neutrale overheid
H19. Individuele keuzevrijheid in een verlichte samenleving


Over de spreker: Beeckman, Tinneke | Braeckman, Johan | Cloot, Ivan, Van de | Commers, Ronald | Lemmens, Koen | Loobuyck, Patrick | Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?