Verlichting vandaag

Verlichting vandaag

Verlichting vandaag

Een hoorcollege over verlichtingsfilosofie in multidisciplinair en hedendaags perspectief

Door: Braeckman, Johan | Philipse, Herman | Commers, Ronald | Lemmens, Koen | Cloot, Ivan, Van de | Beeckman, Tinneke | Loobuyck, Patrick

Luisterduur: 6 uur 57 minuten
Datum uitgave: 06/06/2019
ISBN: 9789085301875
Prijs: 27,50


Samenvatting

De historische Verlichting wordt vandaag zowel verguisd als opgehemeld. Sommigen ontwaren in onze politieke zeden een Verlichtingsfundamentalisme, anderen menen dat de idealen van de Verlichting bedreigd worden. In deze serie hoorcolleges worden de verschillende aspecten van de Verlichting belicht en in verband gebracht met hedendaagse problemen en debatten. De zeven deskundigen benaderen het onderwerp vanuit diverse disciplines: historisch, economisch, religieus, sociaal en juridisch. Dit levert een totaalbeeld op van wat de verlichtingsfilosofie inhoudt en hoe deze doorwerkt in onze huidige maatschappij.

Download de bijlage bij het hoorcollege Verlichting vandaag.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. deĀ Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen en met het Humanistisch Verbond.


Inhoudsopgave


College 1.Ā Europese verlichtingstendensen in historisch perspectief, door Ronald Commers
H1. DĆ© Verlichting is een fictie
H2. Het vrije onderzoek en de strijd tegen het gezag
H3. De radicale omkering

 

College 2. Verlichting over wetenschap en godsdienst , door Herman Philipse
H4. Betrouwbare kenbronnen en onderzoeksmethoden
H5. Wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van religies

 

College 3. Verlichting en mensenrechten, door Koen Lemmens
H6. Het ontstaan van het concept mensenrechten
H7. Specifieke en algemene mensenrechten
H8. Vrijheid van meningsuiting

 

College 4. Verlichtingsidealen en economische welvaart, door Ivan van de Cloot
H9. Welvaart en waarden
H10. Waarden als fundamenten voor welvaart
H11. Verlichting en welvaart

 

College 5. Verlichting en vrouwenemancipatie, door Tinneke Beeckman
H12. Introductie en de verlichtingsfilosofie volgens Marcel Gauchet
H13. Verlichting en feminisme: Olympe de Gouges (1748-1793)
H14. Les liaisons dangereuses uit 1782 van Pierre Choderlos de Laclos

 

College 6. Verlichtingsfundamentalisme: een contradictio in terminis?, door Johan Braeckman
H15. Taal en drogredenen
H16. Verlichtingsfundamentalisme en drogredenen

 

College 7. Iedereen verlicht?!, door Patrick Loobuyck
H17. Leren om in vrijheid samen te leven
H18. De liberale rechtsstaat en de neutrale overheid
H19. Individuele keuzevrijheid in een verlichte samenleving


Over de sprekers: Braeckman, Johan | Philipse, Herman | Commers, Ronald | Lemmens, Koen | Cloot, Ivan, Van de | Beeckman, Tinneke | Loobuyck, Patrick

Johan Braeckman studeerde wijsbegeerte en menselijke ecologie aan de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de University of California. Tot 2024 was hij hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij was ook Socrates hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij auteur en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor Brainfeed doceert hij geregeld tweedaagse masterclasses aan artsen. Onderwerpen zoals Charles Darwin, de evolutietheorie, pseudowetenschappen, bio-ethiek, wetenschap & religie, kritisch denken en de geschiedenis van de Westerse wijsbegeerte liggen hem na aan het hart. Hij publiceerde meerdere boeken, onder meer Darwins moordbekentenis (2001), De Rivier van Herakleitos. Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte (met E. Vermeersch, 2008), De Ongelovige Thomas heeft een Punt (met M. Boudry, 2012), Een zoektocht naar menselijkheid (met D. Verhofstadt, 2021), Fascinerend Leven. Markante figuren en ideeƫn uit de geschiedenis van de biologie (met L. Van Speybroeck, 2022) en Ezelsoren. Kanttekeningen bij moeilijke kwesties (2022).

Meer info over Johan Braeckman: https://www.facebook.com/johanbraeckmanofficial/