Waarheid en dwaling

Waarheid en Dwaling

Waarheid en dwaling

Een hoorcollege over kritisch denken in recht, religie en het dagelijks leven

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 4 uur 3 minuten
Datum uitgave: 15/07/2012
ISBN: 9789085302025
Prijs: 25,00


Samenvatting

Hoe ordent de mens zijn denken? Filosofen hebben in de loop van de geschiedenis veel nagedacht over deze vraag. Kunnen we iets opsteken van systematische analyse om onze eigen denkfouten en dwalingen te ondervangen? Voorbeelden van gerechtelijke dwalingen, zoals de veroordeling van Lucia de Berk tot levenslange gevangenisstraf in 2004 en 2007, laten zien hoe zelfs hoogopgeleide rechters en raadsheren vormen van cognitieve verblinding kunnen vertonen. Hoe is dit psychologisch te verklaren? En hoe kunnen we dit soort dwalingen proberen te voorkomen door scholing in logica, waarschijnlijkheidstheorie en logisch-psychologisch onderzoek naar drogredenen? Herman Philipse zal in deze serie colleges spreken over voorbeelden van dwalingen en drogredenen die zijn ontleend aan de rechtspraktijk, aan religie en aan het dagelijks leven.


Inhoudsopgave


College 1. Waarheidsvinding en dwaling: een typologie der valkuilen
H1. De casus Lucia de Berk
H2. Waarheidsvinding in het strafrecht: structurele risico’s
H3. Veelvoorkomende drogredenen: enkele hints

 

College 2. Waarschijnlijkheid: de prosecutor’s fallacy en andere drogredenen
H4. De prosecutor’s fallacy
H5. Het theorema van (Thomas) Bayes
H6. De waarschijnlijkheid van drogredenen over waarschijnlijkheid

 

College 3. De betrouwbaarheid van het geheugen: bronvergetelheid en collaborative storytelling

H7. Het episodisch geheugen als updating mechanism
H8. Risico’s bij getuigen- of verdachtenverhoor
H9. Daderidentificatie

 

College 4. De opstanding Christi: een logisch-filosofisch-probabilistische analyse
H10. David Hume over wonderen
H11. De getuigenverklaringen
H12. Afweging der hypothesen


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen:Ā God in the Age of Science?: A Critique of Religious ReasonĀ (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?