Aarde en klimaat

Aarde en klimaat

Een hoorcollege over de geologische geschiedenis en toekomst van onze planeet

Door: Kroonenberg, Salomon

Luisterduur: 4 uur 54 minuten
Datum uitgave: 10/09/2009
ISBN: 9789085301158
Prijs: 27,50


Samenvatting

Wij hanteren voor onze planeet vaak de menselijke maat en niet de maat van de aarde zelf. De aarde heeft een eigen leven dat al vier en een half miljard jaar duurt. Alle natuurrampen hebben in het verleden al eens plaatsgevonden: een tweehonderd meter hogere en honderd meter lagere zeespiegel, een broeikasaarde met meer dan twintig keer zoveel CO2 in de atmosfeer en een twintig keer zo snelle zeespiegelstijging als nu. Voor de aarde is dat allemaal niets nieuws. In deze serie colleges laat Salomon Kroonenberg zien hoe de aarde écht werkt aan de hand van de drie klimaatextremen die de aarde de laatste 250 miljoen jaar heeft meegemaakt: de woestijnaarde, de broeikasaarde en de ijstijdaarde. De aarde in rood, groen en wit.

Download de bijlage bij het hoorcollege Aarde en klimaat.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale TU Delft.


Inhoudsopgave


De woestijnaarde

 

College 1
H1. Waarom hier land en daar zee? Waarom hier gebergte en daar vlak?
H2. Plaattektoniek en de drie klimaatextremen
H3. Pangea in het Perm: woestijnen, rode zandstenen, lage zeespiegel, laag CO2

 

College 2
H4. Nederlands aardgas: geschenk van de woestijnaarde
H5. Zoutpijlers: ook een geschenk van de woestijnaarde
H6. De Perm-Trias uitsterframp

 

De broeikasaarde

 

College 3
H7. Het uiteendrijven van Pangea. Snelle zeespiegelstijging
H8. Nederlandse aardolie: geschenk van de broeikasaarde
H9. Reservoir gesteenten. Bentheimer zandsteen

 

College 4
H10. De broeikasaarde
H11. De koolstofcyclus en de kalksteenvorming
H12. De Krijt-Tertiair meteorietinslag

 

De ijstijdaarde

 

College 5
H13. Van broeikasaarde naar ijstijdaarde
H14. De Milankovic-klimaatcycli
H15. Waarom Milankovic gelijk had

 

College 6
H16. De ijstijdaarde
H17. De tijd van homo sapiens
H18.Wat nu?


Over de spreker: Kroonenberg, Salomon

Prof. dr. Salomon B. Kroonenberg is sinds 1996 hoogleraar geologie aan de TU Delft en houdt zich daar vooral bezig met hoe delta’s en andere sedimentaire systemen zich gedragen bij een veranderende zeespiegel. Daarvoor was hij veertien jaar hoogleraar geologie bij de Landbouw Universiteit Wageningen en de eerste tien jaar van zijn loopbaan werkte hij in diverse geologische functies in Suriname, Swaziland en Colombia. Hij studeerde en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2000 tot 2005 was hij voorzitter van de Raad voor Aarde en Klimaat van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2008 ontving hij een ereprofessoraat van de Moskouse Staatsuniversiteit. In zijn boek De menselijke maat; de aarde over tienduizend jaar (Uitgeverij Atlas, 2006, herziene en uitgebreide editie 2008) relativeert hij de rol van de mens op aarde en betoogt hij dat er in de huidige klimaatdiscussie onvoldoende rekening wordt gehouden met lange-termijnveranderingen. Het boek kreeg veel media-aandacht en werd in 2007 bekroond met de Eureka prijs voor het beste populair-wetenschappelijke boek.