Kroonenberg, Salomon

Hoogleraar toegepaste geologie aan de TU Delft

Prof. dr. Salomon B. Kroonenberg is sinds 1996 hoogleraar geologie aan de TU Delft en houdt zich daar vooral bezig met hoe delta’s en andere sedimentaire systemen zich gedragen bij een veranderende zeespiegel. Daarvoor was hij veertien jaar hoogleraar geologie bij de Landbouw Universiteit Wageningen en de eerste tien jaar van zijn loopbaan werkte hij in diverse geologische functies in Suriname, Swaziland en Colombia. Hij studeerde en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2000 tot 2005 was hij voorzitter van de Raad voor Aarde en Klimaat van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2008 ontving hij een ereprofessoraat van de Moskouse Staatsuniversiteit. In zijn boek De menselijke maat; de aarde over tienduizend jaar (Uitgeverij Atlas, 2006, herziene en uitgebreide editie 2008) relativeert hij de rol van de mens op aarde en betoogt hij dat er in de huidige klimaatdiscussie onvoldoende rekening wordt gehouden met lange-termijnveranderingen. Het boek kreeg veel media-aandacht en werd in 2007 bekroond met de Eureka prijs voor het beste populair-wetenschappelijke boek.Aarde en klimaat

Een hoorcollege over de geologische geschiedenis en toekomst van onze planeet

Door: Kroonenberg, Salomon

Prijs: 27,50


Wij hanteren voor onze planeet vaak de menselijke maat en niet de maat van de aarde zelf. De aarde heeft een eigen leven dat al vier en een half miljard jaar duurt. .... Lees meer