Acht filosofische miniaturen

Acht filosofische miniaturen

Acht filosofische miniaturen

Een hoorcollege over grote denkers van Plato tot Wittgenstein

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 7 uur 35 minuten
Datum uitgave: 01/05/2004
ISBN: 9789085309871
Prijs: 35,00


Samenvatting

Dit hoorcollege is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geïnteresseerden zonder veel wijsgerige achtergrondkennis. In dit college is ervoor gekozen uit te gaan van het werk van acht individuele filosofen. Telkens in één uur schetst Herman Philipse de kernpunten uit hun denken. Het doel van deze lezing is bij het publiek liefde op te wekken voor de immense ideeënrijkdom van de westerse wijsgerige traditie.

Download de bijlage van het hoorcollege Acht filosofische miniaturen.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. Plato (427 – 347 v. Chr.)
College 2. Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)
College 3. Descartes (1596 – 1650)
College 4. Hume (1711 – 1776)
College 5. Kant (1724 – 1804)
College 6. Nietzsche (1844 – 1900)
College 7. Heidegger (1889 – 1976)
College 8. Wittgenstein (1889 – 1951)


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?