Herman Philipse  

Philipse, Herman

Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?

  

Verlichting vandaag

Een hoorcollege over verlichtingsfilosofie in multidisciplinair en hedendaags perspectief
Door: Beeckman, Tinneke | Braeckman, Johan | Cloot, Ivan, Van de | Commers, Ronald | Lemmens, Koen | Loobuyck, Patrick | Philipse, Herman
Prijs: € 27,50


De historische Verlichting wordt vandaag zowel verguisd als opgehemeld. Sommigen ontwaren in onze politieke zeden een verlichtingsfundamentalisme, anderen menen dat de idealen van de Verlichting bedreigd worden. In deze serie .... Lees meer


Wittgenstein en de muziek

Een hoorcollege over zijn leven, filosofie en musicologie
Door: Philipse, Herman | Samama, Leo
Prijs: € 20,00


Ludwig Wittgenstein is één van de belangrijkste denkers uit de 20e eeuw en zijn filosofische werk omvat vrijwel het hele menselijk denken en handelen, met nadruk op de logica. Weinig mensen echter weten dat muziek een hoofdrol .... Lees meer


Karl Popper & Hannah Arendt

Een hoorcollege over de lessen van twee filosofische critici van het totalitarisme
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 20,00


Met de verkiezing van Donald Trump tot president van de V.S. staat het verschil tussen feit en fictie onder druk en daarmee ook de democratie zelf. Kunnen we voor onze tijd iets leren van belangrijke filosofische critici van het .... Lees meer


Schopenhauer, Nietzsche en de muziek

Een hoorcollege over muzikaal denken
Door: Philipse, Herman | Samama, Leo
Prijs: € 20,00


Zowel Arthur Schopenhauer (1788-1860) als Friedrich Nietzsche (1844-1900) zijn in hun filosofische denken diep door de muziek beïnvloed. In deze colleges zet Herman Philipse de denkbeelden van Schopenhauer en Nietzsche uiteen en .... Lees meer


Wat is filosofie?

Een hoorcollege over het wezen van de wijsbegeerte
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 25,00


De oorspronkelijke betekenis van φιλοσοφία is het houden van en zoeken naar kennis en wijsheid. Door de ontwikkeling van de wetenschap in Europa veranderden de conceptie en de functie van de wijsbegeerte, zodat .... Lees meer


De onvoltooide Verlichting

Een hoorcollege over historische en toekomstige ontwikkelingen van het Verlichtingsdenken
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 25,00


De Verlichting is niet alleen een fascinerende periode in de Europese sociale, politieke en intellectuele geschiedenis. Ze is ook een opdracht aan ons allen om het menselijk bestaan op een hoger plan te tillen. In deze serie van .... Lees meer


Klimaatverandering

Een hoorcollege over onze grootste uitdaging in filosofisch perspectief
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 25,00


Tyfoons in Zuidoost-Azië, bosbranden in Australië en ook de extremere weersomstandigheden in Nederland. Zijn het incidenten of toch de gevolgen van klimaatverandering? Het nieuwste klimaatrapport laat zien dat de invloed van de .... Lees meer


Heeft wetenschap nut?

Een hoorcollege van vijf hoogleraren over het belang van hun vakgebied voor Nederland
Door: Icke, Vincent | Mathijsen, Marita | Meijer, Fik | Philipse, Herman | Rossem, van, Maarten
Prijs: € 10,00


Heeft wetenschap nut? Deze vraag is even briljant als absurd. Absurd omdat er maar weinig mensen zullen twijfelen aan de toegevoegde waarde die de moderne wetenschap ons sinds de wetenschappelijke revolutie heeft gebracht. Toch .... Lees meer


Waarheid en dwaling

Een hoorcollege over kritisch denken in recht, religie en het dagelijks leven
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 25,00


Hoe ordent de mens zijn denken? Filosofen hebben in de loop van de geschiedenis veel nagedacht over deze vraag. Kunnen we iets opsteken van systematische analyse om onze eigen denkfouten en dwalingen te ondervangen? Voorbeelden .... Lees meer


Neurofilosofie van de geest

Een hoorcollege over de verhouding tussen de hersenen, het bewustzijn en de vrije wil
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 25,00


Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewustzijn en onze vrije wil? Zegt hersenactiviteit iets over waarom we doen wat we .... Lees meer


Godsgeloof of atheïsme?

Een hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 35,00


Atheïsme als wereldbeschouwing is ouder dan de meeste mensen denken. Het wordt vaak gezien als een 20e eeuws fenomeen, maar het bestond al onder de oude Chinezen en de Grieken. In een tijd van toenemende waarheidsclaims is de .... Lees meer


Vrijheid en verplichting

Een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 35,00


De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door .... Lees meer


Betrouwbare kennis

Een hoorcollege over wetenschapsfilosofie in historisch perspectief
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 35,00


Wetenschapsfilosofie houdt zich bezig met de aard, status en ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: hoe kunnen we weten dat wetenschappelijke kennis betrouwbaar is? Waarom en in welke .... Lees meer


Ethiek en Evolutie

Een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 35,00


De evolutietheorie dwingt de mens na te denken over het fundament van de menselijke moraal. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 1850 op de verdere ontwikkeling van de ethiek? Hoe kunnen we altruïstisch .... Lees meer


Wetenschap versus godsdienst

Een hoorcollege over grote conflicten, van Copernicus tot Dawkins
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 35,00


Wanneer men de wording van onze moderne westerse cultuur wil begrijpen, is er nauwelijks een fascinerender onderwerp te bedenken dan de verhouding tussen wetenschap en godsdienst. Herman Philipse behandelt aan de hand van enkele .... Lees meer


Godsdienstfilosofie

Een hoorcollege over religie tussen wonder en wetenschap
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 35,00


Hoorcollege Godsdienstfilosofie Wat is godsdienst? Hoe verhoudt de godsdienst zich tot wetenschappelijke kennis? Wat zijn de wetenschappelijke verklaringen van het verschijnsel godsdienst? Herman Philipse behandelt in deze serie .... Lees meer


Filosofen van de 20e eeuw

Een hoorcollege over acht moderne denkers
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 35,00


De twintigste eeuw heeft een vrijwel onuitputtelijke rijkdom aan filosofische ideeën opgeleverd. Er leefden in deze eeuw meer filosofen dan in alle voorgaande eeuwen tezamen. Deze serie colleges maakt deze rijkdom zichtbaar aan .... Lees meer


Acht Filosofische Miniaturen

Een hoorcollege over grote denkers van Plato tot Wittgenstein
Door: Philipse, Herman
Prijs: € 35,00


Deze serie van hoorcolleges is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geïnteresseerden zonder veel filosofische achtergrondkennis. In zijn hoorcolleges zet professor Herman .... Lees meer