Herman Philipse

Philipse, Herman

Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen:Ā God in the Age of Science?: A Critique of Religious ReasonĀ (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?

 Verlichting vandaag

Een hoorcollege over verlichtingsfilosofie in multidisciplinair en hedendaags perspectief

Door: Braeckman, Johan | Philipse, Herman | Commers, Ronald | Lemmens, Koen | Cloot, Ivan, Van de | Beeckman, Tinneke | Loobuyck, Patrick

Prijs: 27,50


De historische Verlichting wordt vandaag zowel verguisd als opgehemeld. Sommigen ontwaren in onze politieke zeden een Verlichtingsfundamentalisme, anderen menen dat de idealen van de Verlichting bedreigd worden. In deze serie hoorcolleges worden .... Lees meer


Wittgenstein en de muziek

Een hoorcollege over zijn leven, filosofie en musicologie

Door: Philipse, Herman | Samama, Leo

Prijs: 20,00


Ludwig Wittgenstein is Ć©Ć©n van de belangrijkste denkers uit de 20e eeuw en zijn filosofische werk omvat vrijwel het hele menselijk denken en handelen, met nadruk op de logica. Weinig mensen echter .... Lees meer


Karl Popper en Hannah Arendt

Een hoorcollege over de lessen van twee filosofische critici van het totalitarisme

Door: Philipse, Herman

Prijs: 20,00


Met de verkiezing van Donald Trump tot president van de V.S. staat het verschil tussen feit en fictie onder druk en daarmee ook de democratie zelf. Kunnen we voor onze tijd iets .... Lees meer


Schopenhauer, Nietzsche en de muziek

Een hoorcollege over muzikaal denken

Door: Philipse, Herman | Samama, Leo

Prijs: 20,00


Zowel Arthur Schopenhauer (1788-1860) als Friedrich Nietzsche (1844-1900) zijn in hun filosofische denken diep door de muziek beĆÆnvloed. In deze colleges zet Herman Philipse de denkbeelden van Schopenhauer en Nietzsche uiteen en .... Lees meer


Wat is filosofie?

Een hoorcollege over het wezen van de wijsbegeerte

Door: Philipse, Herman

Prijs: 25,00


De oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord voor filosofie is het houden van en zoeken naar kennis en wijsheid. Door de ontwikkeling van de wetenschap in Europa veranderden de conceptie en de .... Lees meer


De onvoltooide Verlichting

Een hoorcollege over historische en toekomstige ontwikkelingen van het Verlichtingsdenken

Door: Philipse, Herman

Prijs: 25,00


De Verlichting is niet alleen een fascinerende periode in de Europese sociale, politieke en intellectuele geschiedenis. Ze is ook een opdracht aan ons allen om het menselijk bestaan op een hoger plan .... Lees meer


Klimaatverandering

Een hoorcollege over onze grootste uitdaging in filosofisch perspectief

Door: Philipse, Herman

Prijs: 27,95


Tyfoons in Zuidoost-Aziƫ, bosbranden in Australiƫ en ook de extremere weersomstandigheden in Nederland. Zijn het incidenten of toch de gevolgen van klimaatverandering? Het nieuwste klimaatrapport laat zien dat de invloed van de .... Lees meer


Heeft wetenschap nut?

Vijf hoogleraren over het belang van hun vakgebied voor Nederland

Door: Philipse, Herman | Meijer, Fik | Rossem, van, Maarten | Icke, Vincent | Mathijsen, Marita

Prijs: 10,00


Heeft wetenschap nut? Deze vraag is even briljant als absurd. Absurd omdat er maar weinig mensen zullen twijfelen aan de toegevoegde waarde die de moderne wetenschap ons sinds de wetenschappelijke revolutie heeft .... Lees meer


Waarheid en dwaling

Een hoorcollege over kritisch denken in recht, religie en het dagelijks leven

Door: Philipse, Herman

Prijs: 25,00


Hoe ordent de mens zijn denken? Filosofen hebben in de loop van de geschiedenis veel nagedacht over deze vraag. Kunnen we iets opsteken van systematische analyse om onze eigen denkfouten en dwalingen .... Lees meer


Neurofilosofie van de geest

Een hoorcollege over de verhouding tussen de hersenen, het bewustzijn en de vrije wil

Door: Philipse, Herman

Prijs: 25,00


Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewutzijn en onze vrije wil? .... Lees meer


Vrijheid en verplichting

Een hoorcollege over grote denkers over de wijsgerige ethiek

Door: Philipse, Herman

Prijs: 35,00


De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de .... Lees meer


Betrouwbare kennis

Een hoorcollege over wetenschapsfilosofie in historisch perspectief

Door: Philipse, Herman

Prijs: 35,00


Wetenschapsfilosofie houdt zich bezig met de aard, status en ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn. hoe kunnen we weten dat wetenschappelijke kennis betrouwbaar is? Waarom en .... Lees meer


Godsgeloof of atheĆÆsme?

Een hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen

Door: Philipse, Herman

Prijs: 35,00


AtheĆÆsme als wereldbeschouwing is ouder dan de meeste mensen denken. Het wordt vaak gezien als een 20e eeuws fenomeen, maar het bestond al onder de oude Chinezen en de Grieken. In een .... Lees meer


Ethiek en evolutie

Een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal

Door: Philipse, Herman

Prijs: 35,00


De evolutietheorie dwingt de mens na te denken over het fundament van de menselijke moraal. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 1850 op de verdere ontwikkeling van de ethiek? Hoe kunnen we .... Lees meer


Wetenschap versus Godsdienst

Een hoorcollege over grote conflicten, van Copernicus tot Dawkins

Door: Philipse, Herman

Prijs: 35,00


Wanneer men de wording van onze moderne westerse cultuur wil begrijpen, is er nauwelijks een fascinerender onderwerp te bedenken dan de verhouding tussen wetenschap en godsdienst. Herman Philipse behandelt aan de hand .... Lees meer