Philipse, Herman

Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?

  

Hannah Arendt en Karl Popper

Door: Philipse, Herman

Karl Popper emigreerde in 1937 uit Wenen naar Nieuw-Zeeland. Aangesteld aan Canterbury University College te Christchurch, voltooide hij twee werken waarin hij politieke .... Lees meer


Schopenhauer, Nietzsche en de muziek

Een hoorcollege over muzikaal denken

Door: Philipse, Herman | Samama, Leo

Zowel Arthur Schopenhauer (1788-1860) als Friedrich Nietzsche (1844-1900) zijn in hun filosofische denken diep door de muziek beïnvloed. In deze colleges zet Herman Philipse .... Lees meer


Wat is filosofie?

Een hoorcollege over het wezen van de wijsbegeerte

Door: Philipse, Herman

De oorspronkelijke betekenis van φιλοσοφία is het houden van en zoeken naar kennis en wijsheid. Door de ontwikkeling van de wetenschap in Europa veranderden de .... Lees meer


De onvoltooide Verlichting

Een hoorcollege over historische en toekomstige ontwikkelingen van het Verlichtingsdenken

Door: Philipse, Herman

De Verlichting is niet alleen een fascinerende periode in de Europese sociale, politieke en intellectuele geschiedenis. Ze is ook een opdracht aan ons allen om het menselijk .... Lees meer


Heerlijk helder denken

Een introductie op het hoorcollege "Waarheid en dwaling"

Door: Philipse, Herman

Dit college van Herman Philipse is een introductie op zijn serie colleges getiteld Waarheid en dwaling, waarin hij voorbeelden behandelt van dwalingen en denkfouten in recht, .... Lees meer


Klimaatverandering

Een hoorcollege over onze grootste uitdaging in filosofisch perspectief

Door: Philipse, Herman

Beluister een fragment door op het audio-icoontje onder het plaatje te klikken. Tyfoons in Zuidoost-Azië, bosbranden in Australië en ook de extremere weersomstandigheden .... Lees meer


Heeft wetenschap nut?

Een hoorcollege van vijf hoogleraren over het belang van hun vakgebied voor Nederland

Door: Icke, Vincent | Mathijsen, Marita | Meijer, Fik | Philipse, Herman | Rossem, van, Maarten

Heeft wetenschap nut? Deze vraag is even briljant als absurd. Absurd omdat er maar weinig mensen zullen twijfelen aan de toegevoegde waarde die de moderne wetenschap ons sinds .... Lees meer


Waarheid en dwaling

Een hoorcollege over kritisch denken in recht, religie en het dagelijks leven

Door: Philipse, Herman

Hoe ordent de mens zijn denken? Filosofen hebben in de loop van de geschiedenis veel nagedacht over deze vraag. Kunnen we iets opsteken van systematische analyse om onze eigen .... Lees meer


De vrije wil

Een introductie op het hoorcollege "Neurofilosofie van de geest"

Door: Philipse, Herman

Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewustzijn en onze vrije wil? .... Lees meer


Neurofilosofie van de geest

Een hoorcollege over de verhouding tussen de hersenen, het bewustzijn en de vrije wil

Door: Philipse, Herman

Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze  hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewustzijn en onze vrije .... Lees meer


Godsgeloof of atheïsme?

Een hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen

Door: Philipse, Herman

Atheïsme als wereldbeschouwing is ouder dan de meeste mensen denken. Het wordt vaak gezien als een 20e eeuws fenomeen, maar het bestond al onder de oude Chinezen en de .... Lees meer


De grondslagen van de moraal

Een introductie op het hoorcollege Vrijheid en verplichting

Door: Philipse, Herman

Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden .... Lees meer


Vrijheid en verplichting

Een hoorcollege over wijsgerige ethiek van Plato tot Levinas

Door: Philipse, Herman

De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken .... Lees meer


Betrouwbare kennis

Een hoorcollege over wetenschapsfilosofie in historisch perspectief

Door: Philipse, Herman

Wetenschapsfilosofie houdt zich bezig met de aard, status en ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: hoe kunnen we weten dat .... Lees meer


De strijd der wereldbeschouwingen

Door: Philipse, Herman

In een tijd van toenemende waarheidsclaims is de tijd rijp voor een grondige analyse van godsgeloof en atheïsme. Hoe onderbouwen gelovigen en atheïsten hun claims? Deze .... Lees meer


Ethiek en Evolutie

Een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal

Door: Philipse, Herman

De evolutietheorie dwingt de mens na te denken over het fundament van de menselijke moraal. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 1850 op de verdere .... Lees meer


Fundering van de moraal

Een introductie op het hoorcollege Ethiek en Evolutie

Door: Philipse, Herman

Herman Philipse behandelt de relatie tussen ethiek en evolutie vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken: historisch, biologisch, filosofisch, speltheoretisch en .... Lees meer


Wetenschap versus godsdienst

Een hoorcollege over grote conflicten, van Copernicus tot Dawkins

Door: Philipse, Herman

Wanneer men de wording van onze moderne westerse cultuur wil begrijpen, is er nauwelijks een fascinerender onderwerp te bedenken dan de verhouding tussen wetenschap en .... Lees meer


Het geval Galilei

Een introductielezing op het hoorcollege "Wetenschap versus Godsdienst"

Door: Philipse, Herman

Deze lezing van Herman Philipse biedt de luisteraar een inleiding in de wetenschapsgeschiedenis, met nadruk op de grote conflicten tussen wetenschap en godsdienst. De lezing .... Lees meer


Godsdienstfilosofie

Een hoorcollege over religie tussen wonder en wetenschap

Door: Philipse, Herman

Wat is godsdienst? Hoe verhoudt de godsdienst zich tot wetenschappelijke kennis? Wat zijn de wetenschappelijke verklaringen van het verschijnsel godsdienst? Herman Philipse .... Lees meer