Betrouwbare kennis

Betrouwbare kennis

Betrouwbare kennis

Een hoorcollege over wetenschapsfilosofie in historisch perspectief

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 8 uur 59 minuten
Datum uitgave: 28/09/2010
ISBN: 9789085309307
Prijs: 35,00


Samenvatting

Wetenschapsfilosofie houdt zich bezig met de aard, status en ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn. hoe kunnen we weten dat wetenschappelijke kennis betrouwbaar is? Waarom en in welke mate vertrouwen we op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek? Waarin verschilt wetenschappelijke kennis en is er een typische wetenschappelijke methodologie? Herman Philipse behandelt in deze serie van acht hoorcolleges deze en andere vragen van de wetenschapsfilosofie en plaatst dit vakgebied in een historisch perspectief.

Download de bijlage van Betrouwbare kennis.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. Betrouwbare kennis van Aristoteles tot Descartes
H1. Probleemstelling en opzet van de serie
H2. Analytica Posteriora van Aristoteles (384-322 v. Chr.)
H3. De wetenschapstheorie van Ren├ę Descartes

College 2. Hume en Kant: twee Newtonianen
H4. Sir Isaac Newton (1642-1727)
H5. Het inductieprobleem bij David Hume (1711-1776)
H6. De Copernicaanse omwenteling van Immanuel Kant

 

College 3. Van neo-Kantianisme naar logisch empirisme
H7. De opkomst en ondergang van het Neo-Kantianisme
H8. Het logisch empirisme
H9. Quineaanse quiddities

College 4. De wetenschapsfilosofie van Karl Popper
H10. These: van gerechtvaardigde kennis naar groei van kennis
H11. Antithese: problemen voor Popper
H12. Synthese: Thomas Kuhn en Imre Lakatos

 

College 5. Het inductieprobleem en confirmatietheori├źn
H13. Het inductieprobleem opnieuw bezien
H14. Comparatieve confirmatie
H15. Bayesianisme


College 6. Causaliteit, natuurwetten en wetenschappelijke verklaringen

H16. Causaliteit
H17. Natuurwetten
H18. Wetenschappelijke verklaringen


College 7. Wetenschappelijke unificatie en pluralisme

H19. Van Aristoteles tot Newton
H20. De eenheid der wetenschappen als werkhypothese
H21. Pragmatisch pluralisme

 

College 8. Empirisme versus wetenschappelijk realisme
H22. Voorgeschiedenis: Descartes, Berkeley en Hume
H23. Empirisme: van Mach tot Van Fraassen
H24. Argumenten voor natuurlijk realisme


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?