Byzantium

Byzantium - hoorcolleges Home Academy

Byzantium

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van het Byzantijnse Rijk

Door: Dolen, Hein, van

Luisterduur: 9 uur 13 minuten
Datum uitgave: 04/10/2018
ISBN: 9789085301806
Prijs: 30,00


Samenvatting

De rijke geschiedenis en cultuur van het Byzantijnse rijk, ook wel Oost-Romeinse rijk genoemd, is voor velen onbekend terrein. Ten onrechte, want deze geschiedenis is minstens zo boeiend als die van het bekendere West-Romeinse imperium. In zijn hoorcollege besteedt Hein van Dolen ruime aandacht aan de vele facetten van dit keizerrijk dat meer dan 11 eeuwen heeft bestaan, zoals de geschiedenis, de godsdienst, de literatuur en de kunst.

Die lange geschiedenis vangt aan bij de stichting van de stad door keizer Constantijn in 330 en duurt tot en met de val van Constantinopel op 29 mei 1453, waarbij sultan Mehmed de stad omdoopt in Istanbul. In deze 11 eeuwen hebben 88 keizers en keizerinnen geregeerd, waarvan enkele befaamde geleerden waren.

Een groot deel van de bevolking was geletterd en de literatuur werd naarstig beoefend. Ook nam de kunst een zeer hoge vlucht, zoals met de iconen.

Geloof was voor de Byzantijnen een wezenlijk onderdeel van hun cultuur. Om dat geloof is door de keizers en de bevolking vaak bloeddorstig gestreden.

Download de bijlage bij het hoorcollege Byzantium.

Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking met HOVO Amsterdam.


Inhoudsopgave


College 1. Geschiedenis
H1. Wat voorafging aan de stichting door Constantijn de Grote
H2. Optreden Constantijn de Grote (306-337)
H3. Opvolgers van Constantijn de Grote (337-363)
H4. Dynastie van Theodosius (363-450)
H5. De eeuw van Justinianus de Grote (527-610)
H6. De dynastie van Heraclius (610-717)
H7. Het eerste deel van het gouden tijdperk (867 tot 969)
H8. Het tweede deel van het gouden tijdperk (969 tot 1056)
H9. De grote ramp van Manzikert in 1071
H10. De dynastie der Komnenen (1081-1185)
H11. De vierde kruistocht (1201-1204) en de gevolgen
H12. De dynastie van de Palaiologen (1259-1449)
H13. De ondergang op 29 mei 1453

 

College 2. Godsdienst
H14. Inleiding op de Byzantijnse godsdienst
H15. Concilie van Nicea (325)
H16. De opkomst van Byzantijnse monniken en kloosters
H17. Concilie van Efese (430-431)
H18. De eeuw van het iconoclasme (726-843)
H19. Het schisma van Photios (863)
H20. Het grote schisma (1045) en de gevolgen
H21. Het concilie Ferrara – Florence (1438-1439)
H22. De relatie met de Islam

 

College 3. Literatuur
H23. Ontwikkeling van de taal en literaire genres
H24. Theologie
H25. Geschiedschrijving
H26. Romans
H27. Poƫzie en muziek

 

College 4. Kunst
H28. Inleiding op de Byzantijnse kunst
H29. Iconen
H30. De Hagia Sophia
H31. Maria-iconen en afbeeldingen van de kruisiging


Over de spreker: Dolen, Hein, van

Drs. Hein van Dolen is classicus, Byzantinoloog, vertaler en publicist en reisleider. Hij vertaalde onder meer blijspelen van Aristophanes, het volledige werk van Herodotus en een groot aantal filosofische en retorische teksten. Hij geeft vele colleges voor HOVO en begeleidt ook ā€“ mede voor HOVO ā€“ studiereizen naar o.a. Turkije en Griekenland. In 2013 won hij de OIKOS publieksprijs, bedoeld voor een persoon, al dan niet uit de academie, die ofwel in het afgelopen jaar ofwel met zijn of haar gehele oeuvre een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek.

Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder veelgeprezen vertalingen, maar ook publiceerde hij boeken over Griekse mythologie voor kinderen, zoals Op naar de Olympos!