Hein van Dolen  

Dolen, Hein, van

Classicus, Byzantinoloog, vertaler en publicist.

Drs. Hein van Dolen is classicus, Byzantinoloog, vertaler en publicist en reisleider. Hij vertaalde onder meer blijspelen van Aristophanes, het volledige werk van Herodotus en een groot aantal filosofische en retorische teksten. Hij gaf vele colleges voor HOVO en begeleidde ook – mede voor HOVO – studiereizen naar o.a. Turkije en Griekenland. In 2013 won hij de OIKOS publieksprijs, bedoeld voor een persoon, al dan niet uit de academie, die ofwel in het afgelopen jaar ofwel met zijn of haar gehele oeuvre een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek.

Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder veelgeprezen vertalingen, maar ook publiceerde hij boeken over Griekse mythologie voor kinderen, zoals Op naar de Olympos! 

Het Griekse theater

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van het antieke toneel
Door: Dolen, Hein, van
Prijs: € 25,00


Het belang van het antieke Griekse theater blijkt uit de doorwerking en invloed ervan in latere eeuwen. Dichters, prozaschrijvers, beeldend kunstenaars, cineasten, componisten en choreografen raakten hierdoor geïnspireerd. Maar .... Lees meer


Homerus en Odysseus

Een hoorcollege over de dichter, zijn werk Odyssee en de held Odysseus
Door: Dolen, Hein, van
Prijs: € 25,00


De Odyssee is onbetwistbaar een van de fraaiste dichtwerken die ooit zijn geschreven. Sinds het ontstaan van dit werk, waarschijnlijk rond 725 v.C., zijn in elke eeuw talrijke studies verschenen over de persoon van de dichter .... Lees meer


Byzantium

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van het Byzantijnse Rijk
Door: Dolen, Hein, van
Prijs: € 30,00


De rijke geschiedenis en cultuur van het Byzantijnse rijk, ook wel Oost-Romeinse rijk genoemd, is voor velen onbekend terrein. Ten onrechte, want deze geschiedenis is minstens zo boeiend als die van het bekendere West-Romeinse .... Lees meer


Herodotus

Een hoorcollege over zijn leven en zijn werk Historiën
Door: Dolen, Hein, van
Prijs: € 25,00


De Griekse historicus Herodotus (circa 480-430 v.Chr.) heeft veel eretitels gekregen. In de oudheid stond hij al bekend als ‘vader der geschiedenis’ en tegenwoordig noemt men hem eerder ‘vader der journalistiek’ en .... Lees meer