Hein van Dolen

Dolen, Hein, van

Classicus, Byzantinoloog, vertaler en publicist.

Drs. Hein van Dolen is classicus, Byzantinoloog, vertaler en publicist en reisleider. Hij vertaalde onder meer blijspelen van Aristophanes, het volledige werk van Herodotus en een groot aantal filosofische en retorische teksten. Hij geeft vele colleges voor HOVO en begeleidt ook – mede voor HOVO – studiereizen naar o.a. Turkije en Griekenland. In 2013 won hij de OIKOS publieksprijs, bedoeld voor een persoon, al dan niet uit de academie, die ofwel in het afgelopen jaar ofwel met zijn of haar gehele oeuvre een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek.

Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder veelgeprezen vertalingen, maar ook publiceerde hij boeken over Griekse mythologie voor kinderen, zoals Op naar de Olympos!Vrouwen in de Griekse oudheid

Een hoorcollege over 1000 jaar vrouwenleven in het antieke Griekenland

Door: Dolen, Hein, van

Prijs: 25,00


Er valt veel te vertellen over het vrouwenleven in 1000 jaar Griekse oudheid, van Homerus tot en met Plutarchus, ondanks dat de geschriften van mannelijke auteurs onze belangrijkste bron van informatie vormen. .... Lees meer


Facetten van de Griekse cultuur

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Peloponnesos

Door: Dolen, Hein, van

Prijs: 22,00


Het Griekse schiereiland Peloponnesos leent zich bij uitstek om de antieke Griekse cultuur van verschillende kanten te belichten. Daar bevindt zich de oudste Griekse stad Argos, waar één van de grootste beeldhouwers .... Lees meer


Het Griekse theater

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van het antieke toneel

Door: Dolen, Hein, van

Prijs: 25,00


Het belang van het antieke Griekse theater blijkt uit de doorwerking en invloed ervan in latere eeuwen. Dichters, prozaschrijvers, beeldend kunstenaars, cineasten, componisten en choreografen raakten hierdoor geïnspireerd. Maar het belang blijkt .... Lees meer


Homerus en Odysseus

Een hoorcollege over de dichter, zijn werk Odyssee en de held Odysseus

Door: Dolen, Hein, van

Prijs: 25,00


De Odyssee is onbetwistbaar een van de fraaiste dichtwerken die ooit zijn geschreven. Sinds het ontstaan van dit werk, waarschijnlijk rond 725 v.C., zijn in elke eeuw talrijke studies verschenen over de .... Lees meer


Byzantium

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van het Byzantijnse Rijk

Door: Dolen, Hein, van

Prijs: 30,00


De rijke geschiedenis en cultuur van het Byzantijnse rijk, ook wel Oost-Romeinse rijk genoemd, is voor velen onbekend terrein. Ten onrechte, want deze geschiedenis is minstens zo boeiend als die van het .... Lees meer


Herodotus

Een hoorcollege over zijn leven en zijn werk Historiën

Door: Dolen, Hein, van

Prijs: 25,00


De Griekse historicus Herodotus (circa 480-430 v.Chr.) heeft veel eretitels gekregen. In de oudheid stond hij al bekend als 'vader der geschiedenis' en tegenwoordig noemt men hem eerder 'vader der journalistiek' en .... Lees meer