Calvijn

Calvijn- hoorcolleges Home Academy

Calvijn

Een hoorcollege over de mens Calvijn en het calvinisme, onderdeel van onze christelijke luisterboeken

Door: Selderhuis, Herman

Luisterduur: 3 uur 51 minuten
Datum uitgave: 23/05/2023
ISBN: 9789085302490
Prijs: 18,00


Samenvatting

Johannes Calvijn (1509-1564) was tegelijk reformator, protestants leider, docent, commentator, polemicus, prediker en de grondlegger van het calvinisme. Hij heeft veel invloed gehad op de Europese theologie en de Nederlandse kerk en cultuur. Maar wie was Calvijn, wat dreef hem, wat waren zijn opvattingen en wat heeft hij geschreven? Het probleem met Calvijn is zijn negatieve imago en het feit dat het adjectief ‘calvinistisch’ zelden in positieve zin wordt gebruikt. Hoe is die negatieve beeldvorming ontstaan en in welke mate is die terecht?

In zijn hoorcollege laat Calvijnkenner Herman Selderhuis de luisteraar kennismaken met de mens Calvijn, zijn levensloop in politieke en sociale context, zijn belangrijkste werken en het calvinisme zoals dat in Europa en vooral in Nederland vorm kreeg.

Download de bijlage bij het hoorcollege Calvijn.


Inhoudsopgave


H1. Beelden van Calvijn en het calvinisme
H2. Het leven van Calvijn als asielzoeker (1509-1541)
H3. Het leven van Calvijn als organisator (1541-1564)
H4. Calvijns vrouwen
H5. Enge leerstukken
H6. Calvinisme en kapitalisme
H7. Calvijns werk: preken en de Institutie
H8. Ziekte en sterven
H9. Calvijn en cultuur
H10. Calvinisme: een Europees succes
H11. God en de wereld
H12. Calvijn en Nederland


Over de spreker: Selderhuis, Herman

Prof. dr. Herman Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, directeur van de Stichting Refo500, president van het Reformation Research Consortium en president van de European Academy of Religion. Selderhuis is deskundige op het gebied van de theologie en geschiedenis van het vroegmoderne christendom en met name van de Reformatie. Op beide gebieden heeft hij meerdere boeken en een veelheid van artikelen gepubliceerd.