Herman Selderhuis

Selderhuis, Herman

Hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht

Prof. dr. Herman Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, directeur van de Stichting Refo500, president van het Reformation Research Consortium en president van de European Academy of Religion. Selderhuis is deskundige op het gebied van de theologie en geschiedenis van het vroegmoderne christendom en met name van de Reformatie. Op beide gebieden heeft hij meerdere boeken en een veelheid van artikelen gepubliceerd.Calvijn

Een hoorcollege over de mens Calvijn en het calvinisme

Door: Selderhuis, Herman

Prijs: 18,00


Johannes Calvijn (1509-1564) was tegelijk reformator, protestants leider, docent, commentator, polemicus, prediker en de grondlegger van het calvinisme. Hij heeft veel invloed gehad op de Europese theologie en de Nederlandse kerk en .... Lees meer


Luther en de Reformatie

Een hoorcollege over de ontstaansgeschiedenis van het protestantisme

Door: Selderhuis, Herman

Prijs: 15,00


In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Het vormde het begin van een revolutie in het religieus denken in Duitsland en de rest van Europa: .... Lees meer