De Bourgondische Nederlanden

De Bourgondische Nederlanden - Home Academy hoorcolleges

De Bourgondische Nederlanden

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Lage Landen, 1348 - 1482

Door: Boone, Marc

Luisterduur: 4 uur 17 minuten
Datum uitgave: 30/01/2020
ISBN: 9789085301943
Prijs: 20,00


Samenvatting

In de loop van de 15e eeuw kregen de hertogen van Bourgondië groeiende invloed over het gebied van het huidige Nederland en België. Na de verwerving van de graafschappen Vlaanderen en Artesië door hertog Filips de Stoute in 1384 breidde het territorium van de Bourgondische hertogen zich langzaam naar het noorden uit. Zo kwamen in 1433 de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen in de handen van hertog Filips de Goede. Door de dominantie van de Bourgondische hertogen van 1384 tot en met 1482, staat deze tijd ook wel bekend als de Bourgondische tijd. Marc Boone behandelt de culturele en politieke geschiedenis van deze boeiende periode in de Lage Landen. Met aandacht voor het Bourgondische hof en de levens van de hertogen, de Bourgondische “staat” als dynastieke constructie en de blijvende invloed van deze periode op de geschiedenis van de Lage Landen.

Download de bijlage bij het hoorcollege De Bourgondische Nederlanden.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. De Corridor.


Inhoudsopgave


College 1. Het ontstaan en de groei van de Bourgondische staat
H1. De Bourgondische staat: een historiografisch probleem
H2. De bronnen
H3. Start van een dynastie: Filips de Stoute, die regeerde van 1384-1404
H4. Jan zonder Vrees, die regeerde van 1405 tot 1419
H5. Filips de Goede, die regeerde van 1419 tot 1467
H6. Karel de Stoute, die regeerde van 1467 tot 1477
H7. Maria van Bourgondië en het regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk, die regeerden van 1477 – 1515

 

College 2. De Bourgondische eenmaking: de hertogen en hun onderdanen
H8. Standenvertegenwoordiging en representatie
H9. De bestuurlijke organisatie van de overheidsfinanciën
H10. Nood aan krediet: de vorst als schuldenaar

 

College 3. De Bourgondische hertogen: een zegen voor de Nederlanden?
H11. De hertogen en hun steden
H12. De kanseliers van Bourgondië
H13. Recht of willekeur? De vorst als behoeder van de ‘rechtstaat’
H14. De Bourgondische spektakelstaat


Over de spreker: Boone, Marc

Prof. dr. Marc Boone is emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Tussen 2012 – 2018 was hij er decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten. Hij was tevens bijzonder hoogleraar aan o.a. de Université de Bourgogne te Dijon, de Université Paris IV (Paris-Sorbonne) en de Università degli Studi di Milano.

Hij publiceerde een tiental boeken en ruim 200 wetenschappelijke artikelen, met de nadruk op twee grote interessevelden: stadsgeschiedenis en Bourgondische geschiedenis. Een recente synthese waarin deze twee thema’s sterk aan bod komen, is het boek: Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600, Marc Boone (ed.), Anne-Laure Van Bruaene en Bruno Blondé.