Marc Boone

Boone, Marc

Emeritus Hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent

Prof. dr. Marc Boone is emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Tussen 2012 – 2018 was hij er decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten. Hij was tevens bijzonder hoogleraar aan o.a. de Université de Bourgogne te Dijon, de Université Paris IV (Paris-Sorbonne) en de Università degli Studi di Milano.

Hij publiceerde een tiental boeken en ruim 200 wetenschappelijke artikelen, met de nadruk op twee grote interessevelden: stadsgeschiedenis en Bourgondische geschiedenis. Een recente synthese waarin deze twee thema’s sterk aan bod komen, is het boek: Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600, Marc Boone (ed.), Anne-Laure Van Bruaene en Bruno Blondé.De Bourgondische Nederlanden

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Lage Landen, 1348 - 1482

Door: Boone, Marc

Prijs: 20,00


In de loop van de 15e eeuw kregen de hertogen van Bourgondië groeiende invloed over het gebied van het huidige Nederland en België. Na de verwerving van de graafschappen Vlaanderen en Artesië .... Lees meer